รูปติวเตอร์

พี่สตางค์

วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นติวเตอร์ที่เป็นกันเองปรับการสอนตามผู้เรียนและเป็นคนที่เคยผ่านประสบการณ์การไม่ชอบวิชาเคมีมาก่อนและอยากเปลี่ยนให้น้องๆได้หันมาชอบเคมีอย่างพี่ได้

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่สตางค์

ติวเตอร์จะไม่มีรูปแบบการสอนที่ตายตัวจะปรับเนื้อหาให้เหมาะกับเฉพาะบุคคลและจะเน้นย้ำในจุดที่ควรแก้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยตนเอง

📚วิชาที่เปิดสอน

🧪เคมี

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖เคมีม.1(สารและสมบัติสาร + การแยกสาร + กรด-เบส)

📖เคมีม.2(ธาตุและสารประกอบ)

📖เคมีม.ต้น(สรุปเนื้อหาพร้อมลงโจทย์สอบแข่งขัน)

📖สอวน.เคมี(สรุปเนื้อหาพร้อมลงโจทย์และให้ทริคจากประสบการณ์จริง)

📖เคมีม.4(อะตอมและตารางธาตุ + พันธะเคมี + ปริมาณสารสัมพันธ์1 + ของแข็งของเหลวแก๊ส)

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

โครงการวมว.(ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์)

🏫
เข้าศึกษา

เคยเข้าค่ายสอวน.เคมีค่าย1

🏫
มีสิทธิ์เข้าศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบังและบางมด

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา 200 บาท/ชม

ติวเตอร์สตางค์ยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง