รูปติวเตอร์

พี่เฟย

จบการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

สวัสดีค่ะ เหล่าซือเฟยนะคะ เหล่าซือทีวิธีการสอนที่ปรับเปลี่ยนตามเนเจอร์และความต้องการของผู้เรียน จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ไปพร้อมๆกัน ไม่กดดัน แต่ได้ผลลัพธ์ที่คาดหวังได้ค่ะ

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่เฟย

ประวัติการสอน :

ปี 2562-2564
• คอร์สปูพื้นฐานภาษาจีน
-นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
-นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี
-นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• คอร์สภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
-นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์
-นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• คอร์สเรียนเพิ่มเกรด
-นักเรียนรับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
-นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


• คอร์สติวPAT7.4 (แพทจีน)
-นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
-นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
-นักเรียนซิ่ว จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• คอร์สติว HSK
-HSK4 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
-HSK5 -นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-สอบทุนเรียนต่อจีน นักเรียนระดับชั้นม.6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

• คอร์สภาษาจีนธุรกิจ
-คณะผู้บริหาร ผู้จัดการ บริษัทผลิตรถยนตร์แห่งหนึ่ง(ขอสงวนเป็นความลับ )

ปี 2565 (ปัจจุบัน)
• คอร์สปรับพื้นฐานภาษาจีน
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.สารสาสทวิเทศรังสิต หลักสูตรIEP
-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร.ร.วัดราชบพิตร
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ร.ร.ศึกษานารี

• คอร์สภาษาจีนเพื่อสื่อสาร
-นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 Homeschool
-นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ร.ร.อนุบาลสุธีธร
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ร.ร.สตรีวรนารถ หลักสูตรIEC
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ร.ร.อัสสัมชัญสมุทปราการ
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร.ร.ดวงวิภา


• คอร์สติวPAT7.4 (แพทจีน)
-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์
-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ร.ร.ศึกษานารี

• คอร์สติว HSK
-HSK3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
-HSK4 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์

📚วิชาที่เปิดสอน

🇨🇳ภาษาจีน

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖คอร์สปูพื้นฐานภาษาจีน

📖คอร์สเรียนเพิ่มเกรดภาษาจีน

📖คอร์สภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

📖คอร์สเตรียมสอบภาษาจีน Pat7.4

📖คอร์สเตรียมสอบHSK1-4

📖คอร์สภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

เกรียรตินิยม ศิลปศาสตร์บัณฑิต
อันดับ2

📝
คะแนนสอบ

HSK5
250/300

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา 200 บาท/ชม

ติวเตอร์เฟยยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง