รูปติวเตอร์

พี่หนุน

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)

ชื่อนายอภิวัฒน์ กาศมณี ชื่อเล่น หนุน ศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ (ประสานมิตร) คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) หรือครูคณิตครับ ชั้นปีที่ 5

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่หนุน

ประสบการณ์การสอน 4 ปี
1. ติว pat1 ม.6 เข้ามหาวิทยาลัยน้องโรงเรียนสามเสน
2. สอนม. 3 ep น้องรร.บดิน3
3. ติวม.3 เข้าม.4 รร.หอวังน้องโรงเรียนโยธินบูรณะ
4. คณิต ม. 4 น้องโรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร
5. คณิต ม. 2 น้องโรงเรียนเซนดอมินิกส์
6. คณิต ม. 5 gifted บดิน 3
7. คณิต ม.3 อัสสัมชัญศึกษา
8. คณิต ม.6 pat 1 อัสสัมชัญคอนแวนต์
9. คณิต ติวเข้า ม.1 น้อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เข้า สวนกุหลาบ
10. คณิต ม.4 น้องโรงเรียนเตรีมอุดมศึกษา(เตรียมใหญ่)
11. คณิต ม.3 อัสสัมชาย
12. คณิต ม.1 น้อง โรงเรียนสายปัญญา 13. คณิต ม. 2 gifted น้องโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามม 14. คณิต ม.2 น้องโรงเรียนสวนกุหลาบ
15. คณิต ม.3 น้องโรงเรียนศรัทธาสมุทร
16. คณิต ม.3 สอบเข้า ม.4 น้องโรงเรียนเลิศหล้า สอบเข้า อัสสัมธนบุรี
17. คณิต ม.5 น้องโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ผลงาน
-สอบผ่านโอลิมปิก ฟิสิกส์ ค่าย 1

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖คณิตศาสตร์ ม.ต้น

📖คณิตศาสตร์ ติวเข้า ม.4

📖คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

📖คณิตศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัย 9 วิชาสามัญ PAT 1 TPAT A - LEVEL

📝ประวัติการศึกษา

⛺️
เข้าค่ายทางวิชาการ

โอลิมปิก ฟิสิกส์

📝
คะแนนสอบ

PAT 1
120

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


225 บาท/ชม
225 บาท/ชม
225 บาท/ชม
225 บาท/ชม
225 บาท/ชม
225 บาท/ชม
225 บาท/ชม
225 บาท/ชม
225 บาท/ชม
225 บาท/ชม
225 บาท/ชม
225 บาท/ชม
225 บาท/ชม
225 บาท/ชม
225 บาท/ชม
225 บาท/ชม
225 บาท/ชม
225 บาท/ชม
225 บาท/ชม
225 บาท/ชม

ติวเตอร์หนุนยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง