รูปติวเตอร์

พี่แจ็ค

จบปริญญาโท วิศวกรรมศาสต์ พระจอมเกล้าธนบุรี

เน้นผู้เรียนเป็นหลัก เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างเห็นภาพชัดเจน

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่แจ็ค

#เคยสอนกลุ่ม o-net คณิตศาสตร์ ทีโรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา ชั้น ป.6 จำนวน 80 คน และโรงเรียนบางประกอก o-net ม.3 จำนวน 200 คน
#สอนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร O-net มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 และวิชาสามัญคณิตศาสตร์ มัคธยมศึกษาปีที่ 6
สอน TEDET โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ม.1 และ ม.2 จำนวนห้องละ 35 คน ฯลฯ
#สอนออนไลน์ Math อินเตอร์ เกรด 12 ได้นะคะแนน Math อันดับ 1 ของโรงเรียนที่อินเดีย สอน Math เกรด 10 ที่อินเดีย 2 คน ที่นิวซีแลนด์ 1คน และน้องเรียนอินเตอร์ที่ไทย 2 คน ฯลฯ
#สอนน้องโครงการ CCN เพื่อปรับพื้นฐานไปเรียนที่จีน 2 รุ่นทั้งของ math พื้นฐาน และ แคลคูลัสของ หนานไค nankai university
#สอน sat math น้องอินเตอร์ที่อินเดีย 4 คนคะแนนมากกว่า 720 ขึ้น
-สอนน้องสอบติดเตรียมทหารปี 2563
-สอนนักเรียนสอบทุนญี่ปุ่น
-สอนน้องสตรีวิทยา ม.1-ม.6
-สอนน้องติดแพทย์ 3 คน ทันตะ 2 คน
-สอนน้องสาธิตปทุมวัน ม.1-ม.6
-สอนน้องสาธิตจุฬา ม.1
-สอนน้องสามเสน ม.4-ม.6
-สอนน้องกรุงเทพคริสเตียน ม.1-ม.6
ฯลฯ

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖คณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

พระตอมเกล้าธนบุรี
3.07

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา 250 บาท/ชม

ติวเตอร์แจ็คยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง