รูปติวเตอร์

พี่เจด

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีประสบการณ์สอนนักเรียนเข้าเตรียมอุดม

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่เจด

มีประสบการณ์สอนนีกเรียนกว่า 100 ชั่วโมง มีลูกศิษย์กว่า 10 คน มีเทคนิคการสอนแพรวพราว

📚วิชาที่เปิดสอน

📐ฟิสิกส์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖ฟิสิกเข้าเตรียมอุดมศึกษา

🚕สถานที่

🚗 ได้หมด

📝ประวัติการศึกษา

🏫
เข้าศึกษา

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เตรียมอุดมศึกษา

💸ราคา 250 บาทต่อชั่วโมง

สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง