รูปติวเตอร์

พี่ติวเตอร์ครูหมู

จบแล้วจาก ม. รามคำแหง

ติวเตอร์ครูหมูประสบการณ์สอน30กว่าปี

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ติวเตอร์ครูหมู

ครู หมู ประสบการณ์สอนกว่า 30 ปี (ติวเตอร์อิสระ)
B.A. ENGLISH (LINGUISTICS) มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Tel./Line 065 616 2934
ประสบการณ์สอนช่วงปี พศ. 2552 ถึง พศ. 2558
-ติวเตอร์สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้า รร.เตรียมสี่หล่าทัพ ที่พรีคาเดทเซ็นเตอร์ ( Pre-Cadet Center) ถนนวิภาวดีรังสิต
-ติวเตอร์สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้า รร.เตรียมอุดมพญาไทยที่ รร.กวดวิชา GET สยามเซ็นเตอร์
-ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ ม. ต้น และ ม. ปลาย ที่ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ปากคลองตลาด
-ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ ม. ปลาย ที่ รร. เตรียมมอุดมศึกษา พญาไทย
ประสบการณ์สอนช่วงปี พศ. 2530 ถึง 2551
-วิทยากรอบรม Course Business English ให้พนักงานและเจ้าหน้าบริษัทเขียนโปรแกรม Software สานักงานอิตัลไทยและ SME Bank -วทิยากรอบรมCourseTU-GETให้พนักงานและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตร
-นักแปลเอกสาร และอาจารย์สอนภาษาอังกฤษใน Course TOEFL TOEIC IELTS CU-TEP TU-GET SMART-I WRITING GRAMMAR PRONUNCIATION และ Courseภาษาอังกฤษ อื่นๆในระดับปรญิญาตรีและโทให้กับสถาบันสอนภาษาทมี่ชื่อเสียงในกทม.
-อาจารย์สอน นางพยาบาล ในCourse TOEFL IELTS เพื่อให้ได้ใบ Cert.ไปใช้ทำงานใน USA CANADA และ AUSTRALIA
-อาจารย์สอนกวดวิชา ร.ร. กวดวิชาใน กทม. และ นนทบุรี ใน Course ม.ต้น ม.ปลาย สอบเข้า ร.ร.เตรียมอุดม และ ENTRANCE
-วิทยากรรับเชิญติวอังกฤษ ENTRANCE O-A NET และ GAT ให้กับ ร.ร. หอวังนนทบุรี ร.ร.อัมพรไพศาร นนทบุรี ร.ร. สวนกุหลาบ รังสิต
ร.ร.พิบูลมังสาหาร (ในนามของ อบจ.) อุบลราชธานี ร.ร.เดชอุดม อุบลราชธานี ร.ร. อัสสัมชัญอุบลราชธานี ร.ร.ยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม
-อาจารย์สอนพิเศษในระดับ ม.ปลาย ร.ร. อัสสัมชัญศึกษา บางรัก กทม. ร.ร. เซนต์ไมเคิล สาทร กทม.
-อาจารย์ สอนกวดวิชา Course G-ONE G-TWO READING and VOCAB O-NET GAT TOEFL TOEIC IELTS CU-TEP TU-GET SMART-I WRITING GRAMMAR PRONUNCIATION และ Course อื่นๆให้กับ ร.ร.กวดวิชา ย่านวิสุทธานี ลาดพร้าว
ปี 2559-2563 สอนภาษาอังกฤษแนวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเช่น GAT อังกฤษ9วิชาสามัญ IELTS TOEIC TOEFL CU-TEP CU-AAT ให้กับ รร.สอนภาษา INTER-L ACADEMY เดอะไนน์พระรามเก้า และติว ภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้าสี่เหล่าให้กับ รร. กวดวิชา หุบเขามังกรหลับ สัตหีบ ชลบุรี
ปี64 -ปัจจุบัน (เนื่องจากการระบาดของCOVID 19)เน้นสอนออนไลน์ให้กับ รร.กวดวิชาและสอนออนไลน์ส่วนตัว
ผลงานล่าสุด สอนส่วนตัว ติวนร.สองคนพี่น้องสอบติดหมอ ติวนร.ป6 สอบเข้า รร.สตรีนครสวรรค์สอบติดEP ติวออนไลน์ กวดวิชาเข้าเตรียมทหารหุบเขามังกรหลับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ นร.สอบได้อันดับที่1สามเหล่า(ที่กล่าวมาทั้งหมดมีหลักฐานอ้างอิง)

📚วิชาที่เปิดสอน

🇬🇧ภาษาอังกฤษ

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖TGAT

📖A Level

📖IELTS

📖CU-AAT

📖CU-TEP

📖TU-GET

📖SAT

📖TOEIC

📖TOEFL

📖WRITING

📖PRONUNCIATION(PHONICS)

📖อังกฤษสอบเตรียมสี่เหล่า

📖อังกฤษสอบเข้า รร.เตรียมอุดม และ รร. ที่มีชื่อเสียง

📖อังกฤษสอบเข้า ม. รร. ดัง

📖GRAMMAMAR

📖READING AND VOCAB.

📖อังกฤษ ม.ต้น

📖อังกฤษ ม. ปลาย

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

ติว นร. ติดหมอ ม.บูรพาในปี65ก่อนหน้านั้น ติดหมอธรรมศาตร์ และศรีนครินทรฯ
ครู หมู ประสบการณ์สอนกว่า 30 ปี (ติวเตอร์อิสระ) B.A. ENGLISH (LINGUISTICS) มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel./Line 065 616 2934 ประสบการณ์สอนช่วงปี พศ. 2552 ถึง พศ. 2558 -ติวเตอร์สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้า รร.เตรียมสี่หล่าทัพ ที่พรีคาเดทเซ็นเตอร์ ( Pre-Cadet Center) ถนนวิภาวดีรังสิต -ติวเตอร์สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้า รร.เตรียมอุดมพญาไทยที่ รร.กวดวิชา GET สยามเซ็นเตอร์ -ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ ม. ต้น และ ม. ปลาย ที่ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ปากคลองตลาด -ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ ม. ปลาย ที่ รร. เตรียมมอุดมศึกษา พญาไทย ประสบการณ์สอนช่วงปี พศ. 2530 ถึง 2551 -วิทยากรอบรม Course Business English ให้พนักงานและเจ้าหน้าบริษัทเขียนโปรแกรม Software สานักงานอิตัลไทยและ SME Bank -วทิยากรอบรมCourseTU-GETให้พนักงานและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตร -นักแปลเอกสาร และอาจารย์สอนภาษาอังกฤษใน Course TOEFL TOEIC IELTS CU-TEP TU-GET SMART-I WRITING GRAMMAR PRONUNCIATION และ Courseภาษาอังกฤษ อื่นๆในระดับปรญิญาตรีและโทให้กับสถาบันสอนภาษาทมี่ชื่อเสียงในกทม. -อาจารย์สอน นางพยาบาล ในCourse TOEFL IELTS เพื่อให้ได้ใบ Cert.ไปใช้ทำงานใน USA CANADA และ AUSTRALIA -อาจารย์สอนกวดวิชา ร.ร. กวดวิชาใน กทม. และ นนทบุรี ใน Course ม.ต้น ม.ปลาย สอบเข้า ร.ร.เตรียมอุดม และ ENTRANCE -วิทยากรรับเชิญติวอังกฤษ ENTRANCE O-A NET และ GAT ให้กับ ร.ร. หอวังนนทบุรี ร.ร.อัมพรไพศาร นนทบุรี ร.ร. สวนกุหลาบ รังสิต ร.ร.พิบูลมังสาหาร (ในนามของ อบจ.) อุบลราชธานี ร.ร.เดชอุดม อุบลราชธานี ร.ร. อัสสัมชัญอุบลราชธานี ร.ร.ยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม -อาจารย์สอนพิเศษในระดับ ม.ปลาย ร.ร. อัสสัมชัญศึกษา บางรัก กทม. ร.ร. เซนต์ไมเคิล สาทร กทม. -อาจารย์ สอนกวดวิชา Course G-ONE G-TWO READING and VOCAB O-NET GAT TOEFL TOEIC IELTS CU-TEP TU-GET SMART-I WRITING GRAMMAR PRONUNCIATION และ Course อื่นๆให้กับ ร.ร.กวดวิชา ย่านวิสุทธานี ลาดพร้าว ปี 2559-2563 สอนภาษาอังกฤษแนวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเช่น GAT อังกฤษ9วิชาสามัญ IELTS TOEIC TOEFL CU-TEP CU-AAT ให้กับ รร.สอนภาษา INTER-L ACADEMY เดอะไนน์พระรามเก้า และติว ภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้าสี่เหล่าให้กับ รร. กวดวิชา หุบเขามังกรหลับ สัตหีบ ชลบุรี ปี64 -ปัจจุบัน (เนื่องจากการระบาดของCOVID 19)เน้นสอนออนไลน์ให้กับ รร.กวดวิชาและสอนออนไลน์ส่วนตัว ผลงานล่าสุด สอนส่วนตัว ติวนร.สองคนพี่น้องสอบติดหมอ ติวนร.ป6 สอบเข้า รร.สตรีนครสวรรค์สอบติดEP ติวออนไลน์ กวดวิชาเข้าเตรียมทหารหุบเขามังกรหลับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ นร.สอบได้อันดับที่1สามเหล่า(ที่กล่าวมาทั้งหมดมีหลักฐานอ้างอิง)

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา 250 บาท/ชม

ติวเตอร์ติวเตอร์ครูหมูยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง