รูปติวเตอร์

พี่แคท

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อ: นางสาวชยุดา บุญมี ชื่อเล่น: แคท จบปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกียรตินิยมอันดับ 1 จบการศึกษามัธยมจากสายการเรียน EIS (English Integrated Study) เกรดเฉลี่ยสูงสุดในรุ่น และมีผลการสอบโอเน็ทสูงที่สุดในโรงเรียน

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่แคท

ชื่อ: นางสาวชยุดา บุญมี
ชื่อเล่น: แคท
จบปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกียรตินิยมอันดับ 1
จบการศึกษามัธยมจากสายการเรียน EIS (English Integrated Study) เกรดเฉลี่ยสูงสุดในรุ่น และมีผลการสอบโอเน็ทสูงที่สุดในโรงเรียน

-ติวนักเรียนม.4 รร.ศรีกระนวนวิทยาคม สอบ TOEFL ได้มากกว่า 400 คะแนน
- ติวนักเรียนม.4 ติดนายร้อยตำรวจ
- อังกฤษ ป.6 สอบเข้าม.1 รร.อนุบาลกิตติยา นักเรียนสอบได้ห้อง gifted มากกว่า 90%
- อังกฤษ ม.3 รร.สารคามพิทยาคม
- อังกฤษ ม.5 รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- GAT ENG ม.5 รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ภาษาอังกฤษ BMAT นักเรียนม.4 รร.ศรีกระนวนวิทยาคม และเลยพิทยาคม
- วิทยากรติว O-NET ม.3,6 รร. ศรีกระนวนวิทยาคม (ผลคะแนนโรงเรียนสูงกว่ามาตรฐานประเทศ)
- อังกฤษพื้นฐานม.ต้น รร. ขอนแก่นวิทยายน (English Program)
- อังกฤษ conversation รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ (นักเรียนสามารถพูดและสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 100%)
- อังกฤษ conversation ป.5 โรงเรียนสาธิต มศว. (นักเรียนสื่อสารได้มากขึ้น)
- อังกฤษพื้นฐาน รร.เตรียมอุดมน้อมเกล้า (ปูพื้นฐานเพื่อเรียนต่อในระดับวิทยาลัย)
- อังกฤษเตรียมความพร้อม ม.3 โรงเรียนยอแซฟต์อุปถัมภ์
***การสอนมีการใช้เกมที่หลากหลาย และสื่อที่สวยงามสีสันสดใสเหมาะกับผู้เรียนแต่ละบุคคล และมีชีทสรุปบทเรียนให้ทุกครั้ง

📚วิชาที่เปิดสอน

🇬🇧ภาษาอังกฤษ

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖ภาษาอังกฤษเตรียมขึ้น ม.1

📖English Conversation พูดคล่อง พูดเป็น

📖ภาษาอังกฤาเพิ่มเกรด พิชิตเกรด 4

📖English พิชิตมหาวิทยาลัย

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

เกียรตินิยมอันดับ 1

🏫
มีสิทธิ์เข้าศึกษา

โครงการเพชรเสมา
ผู้มีผลการเรียน 1 ใน 10 เปอร์เซ็นต์แรกของโรงเรียน

📝
คะแนนสอบ

TOEIC
705/990

🎓
จบการศึกษา

นิสิตทุนครูคืนถิ่น สพม.ขอนแก่น บรรจุปี 2565

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา 200 บาท/ชม

ติวเตอร์แคทยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง