รูปติวเตอร์

พี่หงส์

-

คณิต with ครูหงส์ สอนคณิต ม.4-6 🎯 เน้นความเข้าใจ 🎯 เพิ่มเกรด 🎯 สอบเลื่อนชั้น 🎯 สอบเข้า ม.1, ม.4 📆 สอนวันเสาร์-อาทิตย์ 👩‍🏫 ครูโครงการ สควค.

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่หงส์

-สอนคณิตศาสตร์ ม.5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
-สอนคณิตศาสตร์ ม.4 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
-สอนคณิตศาสตร์ ม.5 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
-สอนคณิตศาสตร์ ม.6 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖คณิตศาสตร์:ม.4

📖คณิตศาสตร์:ม.5

📖คณิตศาสตร์:ม.6

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

ปริญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

🎓
จบการศึกษา

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต(การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยทักษิณ

🎓
จบการศึกษา

โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
นิสิตทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา 250 บาท/ชม

ติวเตอร์หงส์ยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง