รูปติวเตอร์

พี่แมธ

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

สวัสดีครับ พี่แมธเองนะครับ การสอนเลขของพี่จะเน้นความเข้าใจพื้นฐานและให้คอนเซปเพิ่มเติม เพื่อสามารถทำโจทย์ที่ประยุกต์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่แมธ

สอนคณิตศาสตร์ ม.4-6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สอนคณิตศาสตร์ ม.4-6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
สอนคณิตศาสตร์ ม.4-6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สอนวิชา Calculus I และ Calculus II นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา
สอน BMAT พาร์ทคณิตศาสตร์
สอน SAT MATH

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖เลข : ตะลุยโจทย์ PAT1

📖เลข : ตะลุยโจทย์ 9 สามัญ

📖เลข : ทบทวนเนื้อหา

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ เอกคณติศาสตร์
จบ 3 ปีครึ่ง เกียรตินิยมอันดับ 2 (3.45)

🏫
มีสิทธิ์เข้าศึกษา

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ทุนการศึกษาประเภทที่สอง

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


300 บาท/ชม
400 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
300 บาท/ชม
350 บาท/ชม
300 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
400 บาท/ชม
400 บาท/ชม
230 บาท/ชม
200 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
400 บาท/ชม
400 บาท/ชม
400 บาท/ชม
250 บาท/ชม

ติวเตอร์แมธยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง