รูปติวเตอร์

พี่เฟิร์ส

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พี่เฟิร์ส LawTU ครับ 🙌

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่เฟิร์ส

พี่เป็น TA วิชากฎหมายแพ่งทั่วไป
มีประสบการณ์ในการติวกฎหมาย
ใจดี และคิดว่าตัวเองสอนสนุกครับ 55

📚วิชาที่เปิดสอน

💰สังคม

💡GAT เชื่อมโยง

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖สังคมศึกษาระดับมัธยมปลาย

📖กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

📖กฎหมายเทคโนโลยี

📖พื้นฐานกฎหมายแพ่งทั่วไป

🚕สถานที่

🚗 Webex Meeting (โปรแกรมออนไลน์)

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Pre-degree)

📝
คะแนนสอบ

ผู้ช่วยอาจารย์ (Teacher Assistant) วิชากฎหมายแพ่งทั่วไป ภาคบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

💸ราคา 200 บาทต่อชั่วโมง

สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง