รูปติวเตอร์

พี่ตรี

ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประสบการณ์สอน 4ปี เน้นปูพื้นฐาน กระชับเข้าใจง่าย ไม่ดุ สอนสนุก ไม่กดดัน วิเคราะห์พื้นฐานเพื่อวางแผนการสอนรายบุคคล

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ตรี

-ประวัติการสอน
-ติวเข้ม สอบเข้าม.1
ห้อง gifted โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย (ตัวจริง)
ห้องทั่วไป โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (ตัวจริง)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา จ.นครนายก
โรงเรียนเบญจมรังสฤษฏ์
- ติวเข้มสอบเข้าม.4
โรงเรียนเตรียมอุดม มหิดลวิทย์ กำเนิดวิทย์
ห้อง กฎหมาย-ปกครอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (ตัวจริง)
- ติวสอบ O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มเกรดความเข้าใจ ชั้นประถม
ป.4 ป.5 โรงเรียนธิดานุเคราะห์
ป.4 โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง
ป.5 โรงเรียนสฤษดิเดช
ป.5 โรงเรียนอรวิน จ.ระยอง
ป.5 โรงเรียนปณิธานเด็กดี
ป.6 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา บางใหญ่ นนทบุรี
ป.6 โรงเรียนวัดบางตลาด จ.ฉะเชิงเทรา
ป.6 โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา กทม
ป.6 โรงเรียนวัดบางปะกอก ห้องสองภาษา
ป.6 โรงเรียนดอนบอสโก อุดรธานี
ป.6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
ป.6 โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
- เพิ่มเกรดและความเข้าใจ ชั้นมัธยมต้น
ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ม.1 โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
ม.1 Math (ชีทEng) ห้อง giftedโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ม.2 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ม.2 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตร (สสวท)
ม.2 โรงเรียนสาธิตราชภัฏ สาขาพระพุทธบาท
ม.2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ gifted
ม.2 โรงเรียนบดินทรเดชา 2
ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน gifted
ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร
ม.3 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
- สอนรายบทเรียน เพิ่มความเข้าใจเพิ่มเกรด ม.ปลาย
ม.4 ห้องคู่ขนาน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ม.4 โรงเรียนสิรินธร
ม.4 โรงเรียนหอวัง นนทบุรี
ม.4 โรงเรียนอำนาจเจริญ
ม.4 โรงเรียนชลบุรี”สุขบท”
ม.4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ม.4 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สายวิศวะ
ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ม.4 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ม.5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ม.5 โรงเรียนสาธิตลาดกระบัง
ม.5 โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
ม.5 โรงเรียนระยองพิทยาคม
ม.5 โรงเรียนวชิราลัย จ.เชียงใหม่
ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ม.5 โรงเรียนสาธิตราชภัฏรำไพพรรณี
ม.6 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ อยุธยา
ม.6 โรงเรียนชลบุรี”สุขบท”
ม.6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

- เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
PAT 1 & วิชาสามัญ & O-NET วิชาคณิตศาสตร์
- ติว O-NET รายวิชา ภาษาไทย
ม.6 โรงเรียนกระสังพิทยาคม
ม.6 โรงเรียนฝางวิทยายน
- ติววิชา GAT เชื่อมโยง

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

🇹🇭ภาษาไทย

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖สอบเข้าม.1

📖สอบเข้ามหาวิทยาลัย

🚕สถานที่

คลิกเพื่อดูแผนที่
📝ประวัติการศึกษา

🏫
เข้าศึกษา

สาขามัธยมศึกษา (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม

ติวเตอร์ตรียังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง