รูปติวเตอร์

พี่เค้ก

ทันตเเพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปี่ที่ 5

เทคนิคการสอนที่ใช้จะเน้นพื้นฐานทำความเข้าใจ เชื่อมโยงความรู้เป็นหลัก เน้นเข้าใจสูตรพลิกแพลงได้ สอนเป็นกันเอง สนิทกับน้อง ปรับเนื้อหาตามพื้นฐานน้องได้

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่เค้ก

ประสบการณ์สอน: 5 ปี

🚩ระดับม.4-6
-น้องสอบติดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2562 (โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์, ฟิสิกข์)
-น้องสอบติด Bachelor of Arts in International Relations, University of Essex ประเทศอังกฤษ ปี 2563 (Kohinoor American School, SAT ENG, SAT MATH)
-น้องสอบติด Business & Hotel Management School Lucerne, Switzerland ปี 2563 (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, SAT MATH)
-น้องสอบติด Bachelor of Arts and Science in Integrated Innovation, CU ปี 2563 (โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์, ฟิสิกส์)
-น้องสอบติด Chulabhorn International College of Medicine, TU ปี 2564 (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต, SAT BIO, SAT MATH)
-น้องสอบติดคณะสัตวเเพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย ปี 2564 (โรงเรียนบดินทรเดชา 1, SAT BIO)
-Mahidol University International Demonstration School (SAT MATH Level II, SAT BIO)
-Shrewsberry International School (ภาษาอังกฤษ)
-โรงเรียนปัตตานีบูรณาการ (BMAT)
-โรงเรียนอัสสัมชัญ (ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคม, ภาษาไทย)
-โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ (ภาษาอังกฤษ)
-โรงเรียนราชินีบน (ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์)
-โรงเรียนมาเเตร์เดอีวิทยาลัย (เคมี)
-โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (วิทยาศาสตร์)
-โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (ชีววิทยา)


🚩ระดับม.1-3
-Shrewsberry International School (ภาษาอังกฤษ)
-โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, EP (ภาษาอังกฤษ)
-โรงเรียนลาซาลบางนา, EP (ภาษาอังกฤษ)
-โรงเรียนมาเเตร์เดอี (ภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์)
-โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก, EP (Math)
-โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (คณิตศาสตร์)
-โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (วิทยาศาสตร์)
-โรงเรียนเซนต์ดอมินิก, EP (Science)
-โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (วิทยาศาสตร์)
-โรงเรียนระยองวิทยาคม (ภาษาไทย)
-โรงเรียนอัสสัมชัญ, EP (Math, Science)
-โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม (ภาษาอังกฤษ)

🚩ติวสอบเข้าเตรียมฯ
-น้องสอบติดเตรียมฯ ปี2561 (โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), ชีวะ)
-โรงเรียนอัสสัมชัญลำนารายณ์ (ภาษาอังกฤษ)
-โรงเรียนสาธิตเทพสตรีลพบุรี (ภาษาอังกฤษ)
-โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย (เคมี, ชีวะ)

🚩ติวสอบภาษาอังกฤษ 9 วิชาสามัญ, GAT, O-net
-โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
-โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
-โรงเรียนมาเเตร์เดอีวิทยาลัย

🚩ติวสอบเข้าม.1
-น้องสอบติดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ปี2563 (โรงเรียนขุมของวิทยา, วิทยาศาสตร์)
-ติวสอบเข้าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

💁‍♀️สไตล์การสอน:
ติวเตอร์พี่เค้กเริ่มสอนตั้งแต่ปี 2018 เป็นคนอารมณ์ดี เข้าใจผู้เรียนทุกคน เน้นการสอนให้ผู้เรียนเห็นภาพ มีแบบแผนการสอนเป็นของตัวเอง (ทำเอกสารใหม่ให้ผู้เรียนเองทุกครั้ง เพื่อให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคน) สอดแทรกกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียนเพื่อให้มีส่วนร่วม มีการทดสอบผู้เรียนและบันทึกเป็นข้อมูลเสมอ หลังการสอนแต่ละครั้งจะให้น้องประเมินการสอนเพื่อพัฒนาการสอนในครั้งถัดไป

เทคนิคการสอนที่ใช้จะเน้นพื้นฐานทำความเข้าใจ เชื่อมโยงความรู้เป็นหลัก เน้นเข้าใจสูตรพลิกแพลงได้ สอนเป็นกันเอง สนิทกับน้อง ปรับเนื้อหาตามพื้นฐานน้องได้

🌝 รีวิวการสอน
https://drive.google.com/drive/folders/1-4LaWuPOIUBsQ7AkRyQxO4xYmV5yg-U0

🎥ตัวอย่างการสอน

📚วิชาที่เปิดสอน

🇬🇧ภาษาอังกฤษ

🔢คณิตศาสตร์

📐ฟิสิกส์

🧪เคมี

👨🏻‍🔬วิทยาศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖ภาษาอังกฤษ: ตะลุยโจทย์ GAT/ 9 วิชาสามัญ

🚕สถานที่

คลิกเพื่อดูแผนที่


📝ประวัติการศึกษา

📝
คะแนนสอบ

ผลงาน: • คะแนนสอบ GAT 274/300 | คะแนนภาษาอังกฤษ 9 วิชาสามัญ 84/100 •สอบติด 1.คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน) 2.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการผลิตเเพทย์เพื่อชาวชนบท, CPIRD) 3.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น (โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต) 4.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 5.คณะวิศวกรรมปิโตรเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ, ช้างเผือก) 6.คณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนเเก่น (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) •ประสบการณ์แลกเปลี่ยน/ทำงาน Disney’s International College Program 2019 (Orlando, FL, United States)

🎓
จบการศึกษา

-จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โครงการพิเศษ : Gifted Program (GPAX 4.00) -จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนสตรีศึกษา โครงการพิเศษ : English Program (GPAX 4.00)

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม

ติวเตอร์เค้กยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง