รูปติวเตอร์

พี่ขุนแผน

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มาเรียนกับติวเตอร์พี่ขุน เราต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พี่ได้ประสบการณ์ น้องได้ความรู้ เป็นกันเองพูดคุยกันได้ตลอดครับ

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ขุนแผน

- เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.98
- ได้รับทุนเรียนดีทุกภาคการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
- เคยสอนพิเศษที่สถาบันกวดวิชาบ้านตะกร้อ จังหวัดแพร่ เป็นเวลา 3 ปี
- Calculus 1 A
- Calculus 2 A
- Eng 1 B , Eng 2,3,4 A
- Pat 1 141 (2563)
- เกรดเฉลี่ยสะสมระดับอุดมศึกษา 3.92 (ปี 1-2)
- เด็กทุนสาธิตเสริมสมองมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- สอบติดคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเป็นเลิศ
- สอบติดคณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖ติวเพิ่มเกรด ป.3-5 ม.1-6

📖ติวเข้ามหาลัย

📖ติวต่อม.3

📝ประวัติการศึกษา

📝
คะแนนสอบ

Pat 1
141/300

📝
คะแนนสอบ

คณิต 1 (วิชาสามัญ)
58/100

📝
คะแนนสอบ

รางวัลเรียนดี (ใบม่วง) ประจำปีการศึกษา 2563
1/1

📝
คะแนนสอบ

รางวัลเรียนดี (ใบม่วง) ประจำปีการศึกษา 2564
1/1

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา 150 บาท/ชม

ติวเตอร์ขุนแผนยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง