รูปติวเตอร์

พี่พุก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดีครับ ชื่อพุก ;) รับสอน SAT Math เเละ Physics ครับ

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่พุก

สอนเน้นความเข้าใจประยุกต์ใช้กับข้อสอบได้ง่าย :) ไม่เครียด เป็นกันเองครับ

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📐ฟิสิกส์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖SAT Math

📖SAT Subject Physics

🚕สถานที่

🚗 สยามพารากอน

🚗 Online

📝ประวัติการศึกษา

📝
คะแนนสอบ

New SAT
1440/1600

📝
คะแนนสอบ

SAT Subject Physics
800/800

🎓
จบการศึกษา

โครงการ ESMTE โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
GPAX : 3.97

🏫
เข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวัสดุศาสตร์เเละวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ)

💸ราคา 200 บาทต่อชั่วโมง

สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง