รูปติวเตอร์

พี่ปุ๋ย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ใจดีเป็นกันเอง เต็มที่กับการสอนมาก

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ปุ๋ย

*ประวัติการสอน
-ฝึกสอนที่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา
-สอนวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.4 ม.5 วิชาการออกแบบกราฟฟิก (photoshop)และวิชาanimate cc
*ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
สอนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
สอนวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบ)
ม.3-ม.6
*ความถนัด Scrath, Python, Java, Data science ม.5, Basic Html, php

📚วิชาที่เปิดสอน

👨🏼‍💻เขียนโปรแกรม

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖Scratch

📖Python

📖วิทยาการคำนวณ ม1-ม6

📖Basic data science ม.5

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ครูโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สควค.)

🎓
จบการศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา 500 บาท/ชม

ติวเตอร์ปุ๋ยยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง