รูปติวเตอร์

พี่โดนัท

คณะเภสัชศาสตร์ ธรรมศาสตร์

ถ้าน้องๆต้องการที่จะแก้ไขจุดอ่อน เพิ่มความแกร่งทางวิชาการ เรียนยังไงก็ไม่เข้าหัวควรแก้ที่พื้นฐานซึ่งพี่สามารถทำให้น้องเก่งขึ้นได้

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่โดนัท

-สอนวิทยาศาสตร์ ม.ปลายในแต่ละรายวิชา ตลอดม.4-6
-สอนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
-ติวสอบโอเน็ตวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ น้อง ม.3 ร้อยละ 75 ได้คะแนนเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 80

🎥ตัวอย่างการสอน

รูปติวเตอร์

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📐ฟิสิกส์

🧪เคมี

👨🏻‍🔬วิทยาศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖ชีววิทยา : สรุปเนื้อหา ม.ปลาย

📖ชีววิทยา : ตะลุยโจทย์วิชาสามัญ 10ปี

📖ชีววิทยา ม.4

📖ชีววิทยา ม.5

📖ชีววิทยา ม.6

📖วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยาพื้นฐาน)

📖เคมี ม.4

📖เคมี ม.5

📖เคมี ม.6

📖เคมี : สรุปเนื้อหา ม.ปลาย

📖เคมี : ตะลุยโจทย์วิชาสามัญ 10ปี

📖วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (เคมีพื้นฐาน)

📖วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (ฟิสิกส์พื้นฐาน)

📖ฟิสิกส์ ม.4

📖ฟิสิกส์ ม.5

📖ฟิสิกส์ ม.6

📖วิทยาศาสตร์ ม.1

📖วิทยาศาสตร์ ม.2

📖วิทยาศาสตร์ ม.3

📖คณิตศาสตร์ ม.1

📖คณิตศาสตร์ ม.2

📖คณิตศาสตร์ ม.3

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

เกรดเฉลี่ยสูงสุดระดับชั้น
อันดับที่ 1

📝
คะแนนสอบ

ONET คณิตศาสตร์
93.75/100

📝
คะแนนสอบ

ONET วิทยาศาสตร์
84.60/100

📝
คะแนนสอบ

เกรดวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ตลอดม.4-6
4.00

📝
คะแนนสอบ

เกรดวิชาคณิตศาสตร์ ตลอด ม.1-6
4.00

🏫
มีสิทธิ์เข้าศึกษา

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์
ในปี 2564 สอบติดคณะและสาขาข้างต้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

🏫
เข้าศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม

ติวเตอร์โดนัทยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง