รูปติวเตอร์

พี่ออม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พี่ชื่อออม🥨 เป็นนิสิตแพทย์ เรียนอยู่ที่มศว👩🏻‍⚕ ชอบการเรียนรู้แบบเข้าใจ ไม่เน้นท่องจำ👀 มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันน้า🍭

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ออม

🥐 เคยสอนเพื่อนหลายคนให้ทำโจทย์ได้
🥐 เรียนรู้จากการทำความเข้าใจไปทีละ step
🥐 เน้นความเข้าใจในการทำโจทย์แต่ละข้อ
🥐 พร้อมเข้าใจน้องๆ และสอนทีละ step เพราะพี่ก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อน

📚วิชาที่เปิดสอน

🇬🇧ภาษาอังกฤษ

🔢คณิตศาสตร์

📐ฟิสิกส์

🧪เคมี

💡GAT เชื่อมโยง

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖เก็บเนื้อหา-ฝึกโจทย์

📖เก็บเนื้อหาคณิตศาสตร์ม.ต้น + ตะลุยโจทย์เตรียมสอบเข้าม.4 🍋

📖เก็บเนื้อหาฟิสิกส์ม.ต้น + ตะลุยโจทย์เตรียมสอบเข้าม.4 🥨

📖แยกบทคณิตศาสตร์ เพิ่มเกรดประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย 🥝

📖แยกบทฟิสิกส์ เพิ่มเกรดประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย 🍍

📖เก็บเนื้อหาคณิตศาสตร์ม.ปลาย + ตะลุยโจทย์เตรียมสอบเข้ามหา'ลัย 🍉

📖เก็บเนื้อหาฟิสิกส์ม.ปลาย + ตะลุยโจทย์เตรียมสอบเข้ามหา'ลัย 🥞

📖เก็บเนื้อหาเคมีม.ปลาย + ตะลุยโจทย์เตรียมสอบเข้ามหา'ลัย 🍕

📖แยกบทเคมี เพิ่มเกรดประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย 🥪

📖ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ 🍡

📖ความถนัดแพทย์ พาร์ทเชื่อมโยง

📝ประวัติการศึกษา

📝
คะแนนสอบ

GAT ภาษาอังกฤษ
130/150

🏫
มีสิทธิ์เข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
โควตาคณะเภสัชศาสตร์ (สละสิทธิ์)

🏫
มีสิทธิ์เข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี (สละสิทธิ์)

🎓
จบการศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX 3.91) (คณิตฯ และชีววิทยา 4.00 ทุกเทอม)

🎓
จบการศึกษา

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (GPAX 3.99)

🎓
จบการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
ระดับชั้นประถมศึกษา

🏫
มีสิทธิ์เข้าศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร (ลาออก)

🏫
เข้าศึกษา

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม

ติวเตอร์ออมยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง