รูปติวเตอร์

พี่ติน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ถนัดสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา เน้นเข้าใจconcept ดูภาพรวมของเนื้อหา

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ติน

วิชาที่สอน : ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
ประวัติการสอน
- วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.3 ติวสอบเข้าศึกษานารี
- วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา ห้องgifted
-วิชาคณิตศาสตร์ ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา ห้องgifted
-วิชาคณิตศาสตร์ ม.2 โรงเรียนเบญจมราชาลัย
-วิชาคณิตศาสตร์ ม.4 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
-วิชาคณิตศาสตร์(สอนเป็นภาษาอังกฤษ) ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
-วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ป.5-6 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล (นักเรียนแข่งขันวิชาการ)
-วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
-วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
-วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 โรงเรียนศึกษานารี
-วิชาคณิตศาสตร์(สอนเป็นภาษาอังกฤษ) ป.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
- วิชาวิทยาศาสตร์(สอนเป็นภาษาอังกฤษ) ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยครับ
- วิชาฟิสิกส์ ม.4 โรงเรียนบางมดวิทยา
- วิชาฟิสิกส์ ม.4-5,เตรียมสอบเข้าเตรียมนายร้อย โรงเรียนวัดสุทธิฯ
-วิชาฟิสิกส์ ปี1 ม.ศิลปากร
- วิชาฟิสิกส์(เนื้อหาปลายภาค) ปี1 ม.บูรพา
.
ผลงานเด่นจากการสอน
- นักเรียนสอบติดม.1โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
- นักเรียนสอบติดม.1โรงเรียนศึกษานารีห้องAP
- นักเรียนสอบได้คะแนนOnetภาษาอังกฤษ100คะแนนเต็ม

📚วิชาที่เปิดสอน

🔭ดาราศาสตร์

🇬🇧ภาษาอังกฤษ

🔢คณิตศาสตร์

🧬ชีวะ

📐ฟิสิกส์

👨🏻‍🔬วิทยาศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ม.1

📖ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ม.ต้น

📖ปรับพื้นฐานชีววิทยา ม.ปลาย

📖ปรับพื้นฐานฟิสิกส์ ม.ปลาย

📖เพิ่มเกรดฟิสิกส์ม.ปลาย

📖เพิ่มเกรดชีววิทยา ม.ปลาย

📖เพิ่มเกรดวิทยาศาสตร์ม.ต้น

📖ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.ต้น

📖ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

📖เพิ่มเกรดคณิตศาสตร์ ม.ต้น

📖เพิ่มเกรดคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

📖ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ปลาย

📖ตะลุยโจทย์ชีววิทยา ม.ปลาย

📖ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.ต้น

📖ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

📖ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ม.1

📖ติวสอบเข้าวิทยาศาสตร์ ม.1

📖ติวสอบเข้าม.4

📖ติวสอบเข้ามหาลัย

📝ประวัติการศึกษา

📝
คะแนนสอบ

TCAS 62 รอบ4
คะแนนสูงสุดอันดับที่1 คณะวิทยาศาสตร์ ภาคฟิสิกส์ หลักสูตร วท.บ. TCAS62 รอบ4

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา 250 บาท/ชม

ติวเตอร์ตินยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง