รูปติวเตอร์

พี่แตง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีวิธีการสอนที่เหมาะกับพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน ด้วยประสบการณ์การสอนมากกว่า 9 ปี

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่แตง

- สอนคณิตศาสตร์ ป.4-6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- สอนคณิตศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
- สอนคณิตศาสตร์ ป.4-6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล
- สอนคณิตศาสตร์ ม.1-6 โรงเรียนสิรินธร โรงเรียนสุรวิทยาคาร
- สอนคณิตศาสตร์ ติวเข้า ม.1 ติวเข้า ม.4 ห้องพิเศษ ห้องปกติ การันตรีติด 99% (ขึ้นอยู่กับพื้นฐานผู้เรียนและครูผู้สอนเต็มที่มากๆค่ะ)
-สอนคณิตศาสตร์ สอวน.
- สอนคณิตศาตร์ ม.ปลาย รร.สามเสนวิทยาลัย ห้อง พสวท.
- สอนแคลคูลัส 1 และ 2 ระดับมหาวิทยาลัย

🎥ตัวอย่างการสอน

รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖คณิตศาสตร์ : ปรับพื้นฐาน เพิ่มเกรด ป.4-ม.6

📖คณิตศาสตร์: สอบเข้า ม.1,ม.4 ห้องพิเศษ ห้องปกติ

📖คณิตศาสตร์: ทบทวน+ตะลุยโจทย์ เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย ,9 วิชาสามัญ ,pat1

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เกียรตินิยม 3.43

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


150 บาท/ชม
150 บาท/ชม
150 บาท/ชม
200 บาท/ชม
150 บาท/ชม
200 บาท/ชม
150 บาท/ชม
150 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
150 บาท/ชม
200 บาท/ชม
150 บาท/ชม
150 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
200 บาท/ชม

ติวเตอร์แตงยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง