รูปติวเตอร์

พี่ติน

วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เน้นสอนconcept มองภาพรวมรายวิชาได้ เข้าใจดีกว่าท่องจำ ไม่ดุ เรียนไปกินไป สบายๆๆ

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ติน

ประวัติการสอน
- วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.3 ติวสอบเข้าศึกษานารี
- วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา ห้องgifted
-วิชาคณิตศาสตร์ ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา ห้องgifted
-วิชาคณิตศาสตร์ ม.2 โรงเรียนเบญจมราชาลัย
-วิชาคณิตศาสตร์ ม.4 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
-วิชาคณิตศาสตร์(สอนเป็นภาษาอังกฤษ) ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
-วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ป.5-6 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล (นักเรียนแข่งขันวิชาการ)
-วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
-วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
-วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 โรงเรียนศึกษานารี
-วิชาคณิตศาสตร์(สอนเป็นภาษาอังกฤษ) ป.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
- วิชาวิทยาศาสตร์(สอนเป็นภาษาอังกฤษ) ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยครับ
- วิชาฟิสิกส์ ม.4 โรงเรียนบางมดวิทยา
- วิชาฟิสิกส์ ม.4-5,เตรียมสอบเข้าเตรียมนายร้อย โรงเรียนวัดสุทธิฯ
-วิชาฟิสิกส์ ปี1 ม.ศิลปากร
- วิชาฟิสิกส์(เนื้อหาปลายภาค) ปี1 ม.บูรพา
.
ผลงานเด่นจากการสอน
- นักเรียนสอบติดม.1โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
- นักเรียนสอบติดม.1โรงเรียนศึกษานารีห้องAP
- นักเรียนสอบได้คะแนนOnetภาษาอังกฤษ100คะแนนเต็ม
- นักเรียนสอบติดพยาบาลเกื้อการุณ

📚วิชาที่เปิดสอน

🔭ดาราศาสตร์

🇬🇧ภาษาอังกฤษ

🔢คณิตศาสตร์

🧬ชีวะ

📐ฟิสิกส์

🧪เคมี

👨🏻‍🔬วิทยาศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ม.ต้น

📖ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ม.ปลาย

📖ปรับพื้นฐานฟิสิกส์ม.ปลาย

📖เพิ่มเกรด

📖ทบทวนเนื้อหาเก่า

📖เรียนล่วงหน้าเนื้อหาใหม่

📖ติวสอบกลางภาค ปลายภาค

📖ติวสอบเข้า

📖ปรับพื้นฐานเคมีม.ปลาย

📖ปรับพื้นฐานชีววิทยาม.ปลาย

📝ประวัติการศึกษา

📝
คะแนนสอบ

TCASรอบ4 สูงสุด
สอบได้คะแนนสูงที่สุดอันดับ1 คณะวิทย์ สาขาฟิสิกส์ วท.บ. มศว TCAS รอบ4 ปี62

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา 250 บาท/ชม

ติวเตอร์ตินยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง