รูปติวเตอร์

พี่นน

ุจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์

* สอนสนุก ใจเย็น เป็นกันเอง * ฟรี!! สอนการบ้านที่โรงเรียน 😃

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่นน

มัธยมศึกษาตอนต้น
- สอนวิชา ฟิสิกส์ Gifted ม.1 นักเรียนชาย โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
- สอนวิชา ฟิสิกส์ Gifted ม.1 นักเรียนชาย โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
- สอนวิชา ฟิสิกส์ Gifted ม.1 นักเรียนชาย โรงเรียนวัดป่า
- สอนวิชา วิทยาศาสตร์ เพิ่มเกรด ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
- สอนวิชา วิทยาศาสตร์ เพิ่มเกรด ม.2 โรงเรียนอัสสัมชัญ
- สอนวิชา วิทยาศาสตร์ เพิ่มเกรด ม.2 โรงเรียนพัทลุง
- สอนวิชา วิทยาศาสตร์ Gifted เพิ่มเกรด ม.2 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
- สอนวิชา วิทยาศาสตร์ เพิ่มเกรด ม.2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี
- สอนวิชา วิทยาศาสตร์ เพิ่มเกรด ม.2 นักเรียนชาย โรงเรียนสาธิตราชภัฏ สาขาพระพุทธบาท
- สอนวิชา วิทยาศาสตร์ เพิ่มเกรด ม.2 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

- สอนวิชา ฟิสิกส์ เรียนล่วงหน้าเนื้อหาชั้นม.4 นักเรียนชายโรงเรียนบดินเดชา
- สอนวิชา ฟิสิกส์ เรียนล่วงหน้าเนื้อหาชั้นม.4 นักเรียนหญิง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
- สอนวิชา ฟิสิกส์ เรียนล่วงหน้าเนื้อหาชั้นม.4 นักเรียนชายโรงเรียนวชิรวิทย์
- สอนวิชา ฟิสิกส์ เพิ่มเกรด ชั้นม.4 gifted โรงเรียนหอวัง
- สอนวิชา ฟิสิกส์ เพิ่มเกรด ชั้นม.4 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
- สอนวิชา ฟิสิกส์ ม.4 นักเรียนหญิงโรงเรียนสิริรัตนาธร เตรียมสอบเข้าแพทย์
- สอนวิชา ฟิสิกส์ Gifted ม.4 นักเรียนชายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
- สอนวิชา ฟิสิกส์ ม.4 นักเรียนชาย โรงเรียนปทุมเทพ เตรียมสอบเข้าแพทย์
- สอนวิชา ฟิสิกส์ เพิ่มเกรด ม. 5 นักเรียนหญิง โรงเรียนบดินเดชา3
- สอนวิชา ฟิสิกส์ เพิ่มเกรด ม. 5 นักเรียนชายโรงเรียนนครสวรรค์
- สอนวิชา ฟิสิกส์ เพิ่มเกรด ม. 5 นักเรียนชายโรงเรียนชลกันยานุกูล
- สอนวิชา ฟิสิกส์ เรียนล่วงหน้าเนื้อหาชั้นม.6 นักเรียนหญิง โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

📚วิชาที่เปิดสอน

📐ฟิสิกส์

👨🏻‍🔬วิทยาศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖ฟิสิกส์: เพิ่มเกรด เก็บเนื้อหา ม.4,5,6

📖วิทยาศาสตร์: เพิ่มเกรด เก็บเนื้อหาม.1,2,3

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ เกียรตินิยมอันดับ 2

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม

ติวเตอร์นนยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง