รูปติวเตอร์

พี่ออมทรัพย์

เภสัชศาสตร์ ศิลปากร

สวัสดีค่ะ พี่ออมทรัพย์นะคะ เรามาเรียนและสอบติดไปด้วยกันนะคะ

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ออมทรัพย์

สอนน้องสอบติด
1.แพทย์ พระมงกุฏ ปี65
2.เภสัชศิลปากร ปี65
3.สัตวแพทย์ เทคโนราชมงคลตะวันออก ปี65
4.พยาบาล ม.พายัพ ปี65
5.วิศวะ ซอร์ฟแวร์ ม.เกษตร ปี65
6.วิศวะคอม มธ. ปี65

วิทยาศาสตร์ ม.2 น้องโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทยาศาสตร์ ม.3 น้องโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ติวเข้าสอวน. น้องโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ชีววิทยา ม.ปลาย ติวเพิ่มเกรด น้องโรงเรียนสาธิตศิลปากร
ชีวะ pat2 น้องโรงเรียนสาธิตศิลปากร
ชีววิทยา ม.4-ม.6ออนไลน์
เคมี admission ออนไลน์ น้องโรงเรียนสตรีนนทบุรี
เคมี pat2 น้องโรงเรียนสตรีนนทบุรี
เคมี ม.ปลายเพิ่มเกรด น้องโรงเรียนราชวินิตบางเขน
คณิตศาสตร์ ม.ต้นและ สอบเข้าม.4 น้องโรงเรียนสุคนธี
ติวonetวิทย์ ม.6 น้องโรงเรียนสุคนธี
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย สายศิลป์
วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย สายศิลป์
ติวแกทเชื่อมโยง น้องโรงเรียนสุคนธี
ความถนัดแพทย์ น้องโรงเรียนสุคนธี
ครูสอนสถาบัน Match academyที่แบริ่ง-วิชา ชีววิทยา เคมี ดาราสตร์ onetวิทย์
เคมี ออนไลน์ ม.4 น้องโรงเรียนสตรีวิทยา
BMAT เคมีออนไลน์
ติวเคมีและชีวะ ออนไลน์เพื่อสอบเข้าแพทย์รังสิต
ติวเลขม.1 เข้าสารวิทยา ติด
ติวเพิ่มเกรด วิทยาศาสตร์ ม.1 โรงเรียนสายปัญญา รังสิต
ติวเพิ่มเกรด คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนสารวิทยา
ติวเพิ่มเกรด วิทยาศาสตร์ ม.3 โรงเรียนสารวิทยา
ติวชีวะ ฟิสิกส์ เข้าเตรียมอุดม น้องม.3 โรงเรียนสายปัญญา
ติวเคมี เข้าแพทย์น้องโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ตั้งแต่ม.5
ติวเคมี เด็กสายศิลป์เพิ่มเกรด
ติวเคมี เลข เข้าทันตะแพทย์ น้องซิ่ว
ติวเคมี ฟิสิกส์น้องรร.สตรีวิทยา2 เพิ่มเกรดและสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ติวความถนัดแพทย์ น้องซิ่ว
ติวเลขม.3 เข้า ม.4 น้อง 2คน โรงเรียนราชวินิชบางเขน
เคมี เข้ามหาวิทยาลัย น้องโรงเรียนทุ่งสง
ติวpat2 & 7วิชาสามัญ(ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) & ความถนัดแพทย์ น้องโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
ความถนัดแพทย์ น้องโรงเรียนเตรียมอุดม
ติวpat2+กสพท. ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ น้องโรงเรียนสามเสน
วิทยาศาสตร์ม.2 น้องโรงเรียนสาธิตประสานมิตร
วิทยาศาสตร์ ม.2 น้องโรงเรียนสวนกุหลาบ
ฟิสิกส์ เคมี ม.ต้น น้องโรงเรียนจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
ติวน้องโรงเรียนอรรถมิตร ป.6 สอบเข้ารร.สามเสนโครงการกิ๊ฟวิทย์ ติด
วิทยาศาสตร์ ม.2 โรงเรียนสามเสน
คณิตศาสตร์ ติวเข้า ม.4 น้องโรงเรียนวัดอัปสรสวรรค์
ติวpat1 น้องโรงเรียนนาวังศึกษาวิช
ติวpat1 น้องโรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง
ติวpat1 น้องโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
ติวpat1 น้องโรงเรียนดำรงเชียงราย
ติวpat1 น้องโรงเรียนศรียาภัย
ติวpat1 น้องโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
ติวความถนัดแพทย์ น้องโรงเรียนสาธิตราม
ติวเลขเพิ่มเกรด ม.3 น้องโรงเรียนเซนต์แมรี่
ติวเคมี สอบเข้ามหาวิทยาลัย(CU-ATS) น้องโรงเรียนสวนกุหลาบ
ติวฟิสิกส์ สอบเข้ามหาวิทยาลัย(CU-ATS) น้องโรงเรียนสวนกุหลาบ
รูสอนสถาบัน Edugen ที่พญาไทพลาซ่า วิชา เคมี
ครูพิเศษวิชาเคมี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ครูพิเศษวิชาเคมีและความถนัดแพทย์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📐ฟิสิกส์

🧪เคมี

👨🏻‍🔬วิทยาศาสตร์

💡GAT เชื่อมโยง

👨🏼‍💻เขียนโปรแกรม

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖ชีวะ เพิ่มเกรด

📖เคมี เพิ่มเกรด

📖ฟิสิกส์ เพิ่มเกรด

📖คณิต เพิ่มเกรด

📖ชีวะ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

📖เคมี ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

📖ฟิสิกส์ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

📖คณิต ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

📖ความถนัดแพทย์

🚕สถานที่

คลิกเพื่อดูแผนที่
📝ประวัติการศึกษา

⛺️
เข้าค่ายทางวิชาการ

สอวน คอมพิวเตอร์
ค่าย 1 และ ค่าย 2

📝
คะแนนสอบ

Pat 1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์
190/300

📝
คะแนนสอบ

Pat 2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
169/300

🎓
จบการศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

👨🏻‍🎓
ผู้แทนประเทศ

แข่ง A-math
top 10 ประเทศ

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม

ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง