รูปติวเตอร์

พี่มิว

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบตรีโททางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP) สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พี่มิว อยู่บัญชี 5 ปี ธรรมศาสตร์ค่า

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่มิว

ประวัติการสอน :
- คณิตศาสตร์ระดับประถม รร.ประชานิเวศน์, รร.พระมารดาฯ, รร.กานดา, รร.สาธิตพัฒนา
- ตะลุยโจทย์เข้าม.1 รร.บดินทรเดชาฯ
- คณิตศาสตร์ม.ต้น รร.บางกอกศึกษา, รร.บดินทรเดชา, รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ, รร.เตรียมพัฒนาการสุวรรณภูมิ, รร.ทินกรพิทยานุสรณ์, รร.ตาคลีประชาสรรค์, รร.เซนคาเบรียล
- ติวเตรียมสอบเข้าม.4
- คณิตศาสตร์ม.ปลาย รร.บดินทรเดชาฯ, รร.สาธิตประสานมิตร, รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ, รร. ธรรมศาสตร์คลองหลวง
- ติวสอบ PAT 1 รร.เตรียมอุดมศึกษา (น้องสายศิลป์เกาหลี)
- ติว Gat Thai เชื่อมโยง
- math m.6 Canada ตามบทเรียน

ผลงาน / รางวัล / อื่นๆ :
- น้องติดม.1 บดินทรเดชา ห้องธรรมดา และห้อง Gifted
- น้องติดม.1 ห้อง Gifted รร.บดินทร2, รร.สุรศักดิ์มนตรี
- เกรดคณิตฯเพิ่มขึ้นจากเดิม เช่น น้องที่เคยได้ 0,1 ได้ 3.5, 4
- น้องที่ผู้ปกครองมาติดต่อว่าไม่ชอบเรียนเลข ไม่ยอมเรียนพิเศษ เพราะการเรียนการสอนที่รร. ตอนนี้ตั้งใจเรียน และเปิดใจรับมากขึ้น
- มีน้องที่เรียนต่อเนื่องตั้งแต่ม.ต้นจนถึงม.ปลาย
- คะแนนน้องสายศิลป์ภาษา (ไม่ได้เรียนเลขเพิ่ม เริ่มสอนกันใหม่) ที่สอบ pat1 ได้ 162/300 onet 90/100 ติดคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖คณิตศาสตร์ประถม

📖คณิตศาสตร์ม.ต้น

📖คณิตศาสตร์ม.ปลาย

📖เตรียมสอบเข้าม.1

📖เตรียมสอบเข้าม.4

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบตรีโททางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP) สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

🎓
จบการศึกษา

ระดับมัธยมปลายจาก รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
GPAX 3.95

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา 200 บาท/ชม

ติวเตอร์มิวยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง