รูปติวเตอร์

พี่ดรีม

วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์

พี่ดรีมนะคะ พี่เต็มที่และจริงจังกับการสอน ยืดหยุ่นได้ ให้โจทย์ความยาก-ง่ายขึ้นอยู่กับผู้เรียน เน้นความเป็นกันเอง พร้อมให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่อง สุภาพแต่สนุกสนาน มีประเมินความเข้าใจก่อนและหลังเรียน ผ่านการอบรมทางจิตวิทยาและผ่านการเป็นผู้ช่วยคุณครู

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ดรีม

ประสบการณ์สอน (5ปี)
- เตรียมสอบแคลคูลัส1 ปี1,2
- ติวเพิ่มเกรดชีววิทยา ม.4-6
- ทบทวนเนื้อหาก่อนขึ้นปี1 สาขาชีววิทยา
-ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ(แกรมม่า) บุคคลทั่วไป
- เตรียมสอบกลางภาคและปลายภาคจุลชีววิทยา ปี1
- ติวเพิ่มเกรดดาราศาสตร์ ม.3
- เตรียมสอบ9วิชาสามัญ (เคมี,ชีววิทยา,คณิตศาสตร์,ฟิสิกส์,ไทย,สังคม)
- เตรียมสอบPat1และPat2
- ติวเพิ่มเกรดภาษาไทยและสังคม ม.6
- ทบทวนเนื้อหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.3
- เตรียมสอบเข้า ม.4 รร.สาธิตปทุมวัน
- เตรียมสอบเข้า ป.1 รร.สาธิตจุฬา
- วิทย์ คณิต อังกฤษ ป.1,ป.2 (ปรับเกรด เรียนตามเนื้อหาในห้อง)
- เตรียมสอบ ตะลุยโจทย์สอบเข้าม.1 รร.สาธิตวัดพระศรีฯ รร.สวนกุหลาบรังสิต รร.สาธิตปทุมวัน รร.สามเสนวิทยาลัย
- เรียนเพิ่มเกรด ป.6 ( วิทย์ คณิต อังกฤษ )
-ติวGat ไทยม.6
-ติวคณิตศาสตร์ม.3ขึ้นม.4 สาธิตมศว.
-ติววิทยาศาสตร์ม.3ขึ้นม.4 สาธิตมศว.
-ติววิทยาศาสตร์ม.3ขึ้นม.4 เตรียมอุดม
-ภาษาไทย อังกฤษ คณิต อนุบาล1,2,3
-อื่นๆอีกมากมาย

📚วิชาที่เปิดสอน

🔭ดาราศาสตร์

🇬🇧ภาษาอังกฤษ

🔢คณิตศาสตร์

💰สังคม

🧬ชีวะ

📐ฟิสิกส์

🧪เคมี

👨🏻‍🔬วิทยาศาสตร์

🇹🇭ภาษาไทย

💡GAT เชื่อมโยง

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖ชีววิทยา:ตะลุยโจทย์9สามัญ

📖Gatเชื่อมโยง ภาษาไทย

📖สังคม:ตะลุยโจทย์9สามัญ

📖ภาษาไทย:ตะลุยโจทย์9สามัญ

📖ปูพื้นฐานแกรมม่าภาษาอังกฤษ

📖ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ขึ้นม.1

📖ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ขึ้นม.1

📖ตะลุยโจทย์สังคมขึ้นม.1

📖ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ขึ้นม.4

📖ปูพื้นฐาน+เก็บเนื้อหาPAT2

📖ภาษาไทยป.1

📖ปูพื้นฐาน+ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ประถมศึกษา

📖ปูพื้นฐาน+ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

📖ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ม.ต้น

📝ประวัติการศึกษา

📝
คะแนนสอบ

GATเชื่อมโยง
150/150

📝
คะแนนสอบ

PAT5: ความถนัดทางวิชาชีพครู
240.50/300

📝
คะแนนสอบ

PAT 1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์
230/300

📝
คะแนนสอบ

PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
265/300

📝
คะแนนสอบ

9วิชาสามัญ: ชีววิทยา
92/100

📝
คะแนนสอบ

9วิชาสามัญ : ภาษาไทย
91/100

📝
คะแนนสอบ

9วิชาสามัญ : สังคม
90/100

📝
คะแนนสอบ

9วิชาสามัญ: คณิตศาสตร์
88/100

📝
คะแนนสอบ

9วิชาสามัญ : เคมี
86/100

📝
คะแนนสอบ

O-net วิทยาศาสตร์
93/100

💯
100 คะแนนเต็ม

O-net : ภาษาไทย
100/100

💯
100 คะแนนเต็ม

O-net : คณิตศาสตร์
100/100

📝
คะแนนสอบ

O-net : สังคม
90/100

📝
คะแนนสอบ

O-net : ภาษาอังกฤษ
90/100

📝
คะแนนสอบ

เพชรยอดมงกุฏ : ภาษาไทย
รองชนะเลิศเหรียญเงิน

📝
คะแนนสอบ

เพชรยอดมงกุฎ : ชีววิทยา
รองชนะเลิศเหรียญเงิน

🏫
มีสิทธิ์เข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

🏫
มีสิทธิ์เข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร์

🏫
มีสิทธิ์เข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์

🏫
มีสิทธิ์เข้าศึกษา

มหาสิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร์

🏫
เข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา 200 บาท/ชม

ติวเตอร์ดรีมยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง