รูปติวเตอร์

พี่ดีดี้

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-สอนเป็นระบบ รายงานความคืบหน้าของการเรียนให้ผู้ปกครองทราบทุกครั้ง -สามารถเสริมจุดเด่น เน้นติวจุดที่น้องยังไม่แม่น ช่วยให้น้องทำข้อสอบได้คะแนนมากขึ้น -ปรับความช้าเร็ว ยากง่าย รวมถึงความลึกของเนื้อหาตามความต้องการและเวลาที่เหลือของน้องแต่ละคนได้ ☺️

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ดีดี้

สไตล์การสอน
-สอนเป็นระบบ มีการรายงานความคืบหน้าของการเรียนให้ผู้ปกครองทราบทุกครั้ง
-สามารถวิเคราะห์หาเนื้อหาที่น้องยังไม่แม่นและช่วยให้น้องทำข้อสอบได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
-มีเทคนิคการทำข้อสอบมากมายให้น้อง ๆ ได้เอาไปปรับใช้
-ถนัดเรื่องการสอนเรื่องยาก ๆ งง ๆ อย่างภาษาไทยกับสังคมให้เป็นเรื่องเข้าใจง่าย
-ปรับความช้าเร็ว ความยากง่าย รวมถึงความลึกของเนื้อหาตามความต้องการและเวลาที่เหลือของน้องแต่ละคนได้
-เป็นกันเอง คุยง่าย มาลองเรียนกับครูแล้วจะติดใจแน่ๆ ค่าาบอกเลยย😁


ประสบการณ์สอน

—>ภาษาไทย
*ประถม
-สอบเข้าม.1 บดินทร์เดชา [ป.5;โรงเรียนยุวทูตศึกษา(สอบติด), ป.6โรงเรียนสาธิตรามคำแหง]
-สอบเข้าม.1 สาธิตจุฬา,สาธิตปทุมวัน [ป.5;โรงเรียนพิมานวิทย์, ป.6;โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(สอบติด), ป.6;โรงเรียนอมาตยกุล(สอบติด)]
-เพิ่มเกรด [grade 5;International Community School, grade 6 Regent's International School Bangkok]

*ม.ต้น
-ภาษาไทยเพิ่มเกรด ม.1 [โรงเรียนบดินทร์เดชา]
-ภาษาไทยเพิ่มเกรด ม.2 [โรงเรียนสาธิตวัดพระศรี,โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2]
-ภาษาไทยเพิ่มเกรดม.3 /สอบเข้าม.4 เตรียมอุดม [โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ, โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)]

*ม.ปลาย
-ติวสอบเข้ารอบ 1 ทุนช้างเผือก อักษรจุฬา (สอบติด) [ม.4 ;โรงเรียนสาธิตมศว.ปทุมวัน]
-ติวสอบเข้ารอบ 1 โครงการทุนอักษรจุฬา (สอบติด) [ม.6 ; โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช]
-ติวสอบเข้ารอบ 2 โครงการทุนอักษรจุฬา (สอบติด) [ม.6 ; โรงเรียนเบญจมราชูทิศ]
-เพิ่มเกรด,ติวสอบ A-level ม.4 [โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย]
-เพิ่มเกรด,ติวสอบ A-level ม.5 [โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2]
-เพิ่มเกรด,ติวสอบ A-level ม.6 [โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ(สอบติดแพทย์ มศว.), โรงเรียนสตรีวิทยาพุทธมณฑล(สอบติดอักษรจุฬา),โรงเรียนสาธิตประสานมิตร,โรงเรียนบดินทร์เดชา (สอบติดนิติจุฬา), นักเรียนสอบเทียบ GED (สอบติดนิติจุฬา)]
-ติวสอบทหารสี่เหล่าทัพ [ม.4;โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ(ติดโรงเรียนจ่าทหารอากาศ), ม.5;โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม]
-ติวสอบ NETSAT ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์

* บุคคลทั่วไป
- ติวสอบกพ. ภาค ก (อายุ 30,นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์)
- ติวสอบpat 5 (อายุ 27)
- ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ-ชาวจีน (อายุ 22,นักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยกวางโจว-จุฬาลงกรณ์)
-ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ-ชาวญี่ปุ่น (อายุ 21,นักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยโอซากา-จุฬาลงกรณ์)
- ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ-ชาวออสเตรีเลีย เน้นการใช้ภาษาแบบทางการในที่ทำงาน (อายุ 28)

—> สังคม
*ประถม
-สอบเข้าม.1 สาธิต [ป.5;โรงเรียนอมาตยกุล, ป.5;โรงเรียนอนุบาลกระบี่]
-สอบเข้าม. 1 บดินทร์เดชา [ป.6;โรงเรียนยุวทูตศึกษา]

*ม.ต้น
-เพิ่มเกรด ม.2 [โรงเรียนสาธิตวัดพระศรี,โรงเรียนสตรีวิทยา,โรงเรียนอัสสัมชัญ]
-เพิ่มเกรด ม.3 [โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), หลักสูตร ep โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย]
-เพิ่มเกรด,สอบเข้าม.4เตรียมอุดม ม.3 [โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ]

*ม.ปลาย
-สังคมเพิ่มเกรด,ติวสอบ 9 วิชาสามัญ ม.ปลาย [โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ(สอบติดแพทย์ มศว.),โรงเรียนสาธิตประสานมิตร, โรงเรียนสาธิตปทุมวัน,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา(สอบติดเภสัช มหิดล),โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย (สอบติดบัญชี จุฬา), โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม, นักเรียนสอบเทียบ GED(สอบติดนิติจุฬา), โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์]

—>
TGAT 2,3 การคิดอย่างมีเหตุผลและสมรรถนะการทำงาน [โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน(สอบติด นิติ มธ), รร.กรรณสูตศึกษาลัย, โรงเรียนสตรีวิทยา, โรงเรียนศรีอยุธยา,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา(ได้คะแนน 80)]

🎥ตัวอย่างการสอน

📚วิชาที่เปิดสอน

🔭ดาราศาสตร์

🔢คณิตศาสตร์

💰สังคม

👨🏻‍🔬วิทยาศาสตร์

🇹🇭ภาษาไทย

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖ติว 9 วิชา ภาษาไทย สังคม

📖เพิ่มเกรดภาษาไทย สังคม ม.ปลาย

📖เพิ่มเกรดวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประถม-มัธยมต้น

📖สังคมศึกษา(ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศาสนา หน้าที่พลเมือง) ระดับประถม1-มัธยม6

📖ภาษาไทย ระดับประถม1-มัธยม6

📖คณิตศาสตร์ ระดับประถม1-มัธยม3

📖วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ดาราศาสตร์) ระดับประถม1-มัธยม3

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-วิทยาศาสตร์

🏫
เข้าศึกษา

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

👨🏻‍🎓
ผู้แทนประเทศ

ได้รับ ‘ทุนเศวตไอยรา’ หรือที่รู้จักกันว่า ‘ทุนช้างเผือก’สำหรับเข้าศึกษาในคณะอักษรฯ จุฬาฯ
(เป็นทุนเต็มจำนวน ไม่ต้องใช้ทุน พร้อมทุนค่าใช้จ่ายอีกปีละ 48,000฿

💯
100 คะแนนเต็ม

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการภาษาไทย
จัดโดยภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ วัดโพธิ์

📝
คะแนนสอบ

A-level ภาษาไทย มากกว่า 80 คะแนน และ
A-level สังคม มากกว่า 70 คะแนน

📝
คะแนนสอบ

ได้คะแนนหมวดวิชาภาษาไทยและสังคมในระดับดีเยี่ยม ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

📝
คะแนนสอบ

CU-TPT การทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสำหรับบุคคลทั่วไป ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้คะแนนสูงสุดในรอบการสอบ 59/65 คะแนน

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


300 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
300 บาท/ชม
350 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
400 บาท/ชม
350 บาท/ชม
400 บาท/ชม
400 บาท/ชม
300 บาท/ชม
350 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
350 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม

ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง