รูปติวเตอร์

พี่หยก

วิทยาศาส มศว

สอนเป็นกันเอง เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาและสามารถนำความรู้ไปใช้และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่หยก

ประสบการณ์สอนมากว่า 10 ปี
> สอนภาษาไทย คณิต และเชาว์ปัญญาเด็ก อายุ 2-6 ขวบ โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว อนุบาลจิดาภา สยามสิงคโปร์ และโรงเรียนไทยคริสเตียน เคนซิงตัน เซ็นแอนดรูว์ ร่วมฤดี
> สอนคณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเซนฟรังฯ สาธิตจุฬาฯ วัฒนาวิทยาลัย อัสสัมชัญคอนแวนต์ มาแตเดอี Shrewsbury
> สอนคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมาแตเดอีเทพศิรินทร์ อัสสัมชัญ เซนต์ปีเตอร์ โยธินบูรณะ
> สอนคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมาแตเดอี สามเสนวิทยาลัย เตรียมพัฒ รัชดาฯ ราชินีบน โยธินบูรณะ วชิราวุธวิทยาลัย
> สอนวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนมาแตเดอี อัสสัมชันคอนแวนต์ เซนฟรังฯ
>สอนฟิสิกส์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมาแตเดอี เทพศิรินทร์ อัสสัมชัญ

เคยฝึกสอนในโรงเรียน 1 ปีการศึกษา ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.6
และเป็นวิทยากรพิเศษในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

🎥ตัวอย่างการสอน

รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖คณิตศาสตร์ประถม

📖คณิตศาสตร์มัธยมต้น

📖คณิตศาสตร์มัธยมปลาย

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

ป.โท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
จบการศึกษาเป็นคนแรกของรุ่น

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


200 บาท/ชม
220 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
250 บาท/ชม
400 บาท/ชม
400 บาท/ชม
400 บาท/ชม
400 บาท/ชม
400 บาท/ชม
350 บาท/ชม
200 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม

ติวเตอร์หยกยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง