รูปติวเตอร์

พี่Alex

จบการศึกษาแล้ว

ใจดีรักเด็ก

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่Alex

สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานได้ฝึกการสื่อสารกับต่างชาติโดยตรง เน้นการสื่อสารสำหรับเด็กประถมฯสอดแทรกไวยากรณ์ คำศัพท์ บุตรหลานของท่านจะได้ทักษะจากการฟัง การพูดกับชาวต่างชาติโดยตรง

📚วิชาที่เปิดสอน

🇬🇧ภาษาอังกฤษ

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย

🚕สถานที่

🚗 กทม.

🚗 รัชดาภิเษก

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

ป.โท คอมพิวเตอร์
สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นป.4กลุ่มย่อย

💸ราคา 400 บาทต่อชั่วโมง

สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง