Protutor

บล็อค


FIND GOOD TUTOR

สอนพิเศษเลข วิธีเลือกติวเตอร์

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเลือกติวเตอร์สอนพิเศษเลขจากประสบการณ์การเรียนมาทั้งชีวิตครับ ทั้งนี้ตัวผมเองขณะนี้เป็นนิสิตแพทย์จุฬาลงกรณ์ ดังนั้นวิธีการคิด การเลือกต่าง ๆ อาจจะต่างจากคนที่อยากเข้าภาควิศวกรรมศาสตร์ครับ

วิธีการเลือกติวเตอร์สอนพิเศษเลขซึ่งรวมถึงเรียนพิเศษออนไลน์และรวมถึงเรียนพิเศษที่บ้านด้วครับ

  1. เลือกติวเตอร์สอนพิเศษเลขจากสถาบันการศึกษา: เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสถาบันการศึกษานั้นเป็นตัวคัดเลือกนิสิตด้วยคะแนนสอบเข้า อาทิ PAT3, SAT, GAT, 9 วิชาสามัญ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่หากไม่ติดข้อจำกัดทางบ้าง (เช่น สถานที่) ย่อมต้องการเลือกคณะที่มีคะแนนสอบสูงก่อน ซึ่งก็ตามแต่ความนิยมของแต่ละคณะ เช่น คณะแพทย์ศาสตร์ คะแนนจะเรียงเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิริิราช รามาธิบดี เป็นต้น หรือในภาควิศวกรรมศาสตร์จะเริ่มจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือลาดกระบัง เป็นต้น ดังนั้นการเลือกติวเตอร์จากสถาบันการศึกษา ก็เป็นตัวการันตีระดับนึงว่าติวเตอร์ย่อมมีความสามารถระดับนึงจึงสามารถเข้าเรียนในสถาบันที่กล่าวมาได้เป็นต้น

สอนพิเศษเลข

  1. เลือกติวเตอร์สอนพิเศษเลขจากคะแนนสอบ: คะแนนสอบย่อมเป็นตัวชีวัดระดับความสามารถในวิชาเลขได้เป็นอย่างดี โดยการสอบวิชาเลขที่ยากที่สุดในประเทศไทยที่เกือบทุกคนต้องสอบก็คือการสอบ Pat 1 โดยความยากของ Pat 1 ในแต่ละปีก็อาจจะไม่เท่ากัน โดยหากเป็นติวเตอร์เลขจริงควรมีคะแนนไม่ต่่ำกว่า 200/300 เป็นอย่างต่ำ โดยการที่จะได้คะแนนสูงนั้นย่อมต้องแข่งกับเวลา และมีประสบการณ์การทำโจทย์อย่างสูง ซึ่งค่าเฉลี่ยคะแนน Pat 1 ในปี 2561 ของทั้งประเทศอยู่ที่เพียง 48.45/300 เท่านั้นเอง (อ่านไม่ผิด)

  2. เลือกติวเตอร์สอนพิเศษเลขจากประสบการณ์การสอน อาจสามารถเลือกติวเตอร์สอนพิเศษเลขจากประสบการณ์สอนในอดีตได้ โดยหากติวเตอร์บางคนมีประสบการณ์สอนให้นักเรียนเข้าใจ และทำมาอย่างยาวนาน ย่อมสามารถถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี

  3. เลือกติวเตอร์สอนพิเศษเลขโดยให้ Protutor เลือกให้ : หากไม่อยากเลือกติวเตอร์เอง สามารถให้ Protutor หาติวเตอร์ ให้ โดยเราจะส่งติวเตอรืที่อยากสอนท่านให้ภายใน 2 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียเวลาติดต่อติวเตอร์ด้วยตัวเอง

ก็จบไปแล้วนะครับ สำหรับคำแนะนำในการเลือกติวเตอร์ของผม หากทางผู้ปกครองหรือนักเรียนต้องการคำแนะนำทางการศึกษา ในการเรียน ในการสอบเข้า สามารถกด ช่วยเหลือ ที่เมนูด้านบน เพื่อรับการติดต่อกลับทางอีเมลล์ได้เลยครับ