Protutor

บล็อค


FIND GOOD TUTOR

สอนพิเศษฟิสิกส์ตัวต่อตัว เรียนฟิสิกส์

วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาสำคัญของน้องๆที่เรียนสายวิทย์-คณิต และยังเป็นวิชาพื้นฐานสำคัญในการสอบเรียนต่อมหาวิทยาลัยในหลายคณะ ดังนั้นจึงต้องให้ความสนใจเนื้อหาที่เรียนเป็นอย่างมาก แต่น้องๆหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าฟิสิกส์เป็นวิชาที่เรียนยาก มีสูตรและทฤษฎีต่างๆมากมายจนจำแทบไม่ไหว แถมยังต้องนำสูตรเหล่านั้นมาประยุกต์ในการทำข้อสอบอีกต่างหาก ซึ่งความจริงแล้ววิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่สนุก หากได้เรียนกับครูที่สอนดีๆหรือ หาติวเตอร์ ที่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามา สอนพิเศษฟิสิกส์ตัวต่อตัว ก็จะทำให้น้องๆ เข้าใจวิชานี้ได้ไม่ยาก

เรียนพิเศษฟิสิกส์ตัวต่อตัว

หากน้องๆกำลังเจอปัญหาว่าเรียนฟิสิกส์แล้วไม่เข้าใจ ยังไม่สามารถนำสูตรและทฤษฎีมาประยุกต์ในการทำโจทย์ได้ดีเท่าที่ควร เรามีคำแนะนำที่ช่วยให้น้องๆสามารถเรียนวิชาฟิสิกส์ได้เข้าใจและทำคะแนนได้ดีขึ้นดังต่อไปนี้

  1. เลิกคิดว่าฟิสิกส์เป็นวิชาที่ยาก เพราะแค่เริ่มคิดว่ายากก็ทำให้รู้สึกท้อเสียแล้ว น้องๆต้องปรับทัศนคติของตนเองเกี่ยวกับการติวฟิสิกส์ว่าเป็นวิชาที่ใช้อธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น การเคลื่อนที่,งานและพลังงาน,คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จะทำให้เกิดความสนุกในการเรียนมากยิ่งขึ้น
  2. หาเป้าหมายในการเรียน เพื่อที่จะได้มีกำลังใจมากยิ่งขึ้น ลองคิดถึงการทำคะแนนสอบได้ดี สามารถสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในคณะที่ใฝ่ฝัน จะทำให้น้องๆมีแรงที่จะสู้กับความยากลำบากในการเรียนและสามารถผ่านไปได้ด้วยดี
  3. ทำความเข้าใจกับเนื้อหา การเรียนวิชาฟิสิกส์สำหรับม.ปลาย ที่มีเนื้อหาค่อนข้างมาก และเนื้อหาที่เรียนจะมีความต่อเนื่องกัน ดังนั้นจึงต้องตั้งใจเรียนเพื่อทำความเข้าใจกับเนื้อหาและหากไม่เข้าใจตรงไหนสามารถหาครูมา สอนพิเศษฟิสิกส์ตัวต่อตัว เพื่อให้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น
  4. ฝึกทำโจทย์ให้มาก เพราะการเรียนฟิสิกส์นั้นต้องมีการประยุกต์สูตรและทฤษฎีมาทำโจทย์ หากท่องจำสูตรเพียงอย่างเดียวอาจจะทำให้ไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถ่องแท้ และอาจตามมาทำคะแนนสอบได้ไม่ดีนัก ซึ่งน้องๆสามารถหาคน สอนพิเศษฟิสิกส์ตัวต่อตัว เพื่อช่วยในการอธิบายแนวทางในการทำโจย์และมีเทคนิคดีๆเพื่อช่วยให้ทำข้อสอบได้ดีขึ้น

ถึงตอนนี้น้องๆหลายคนที่กำลังกังวลใจกับวิชาฟิสิกส์โดยเฉพาะน้องๆที่ต้องเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยน่าจะรู้สึกสบายใจขึ้น เพราะมีแนวทางในการเรียนฟิสิกส์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และหากต้องการเสริมเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถหาติวเตอร์ มา สอนพิเศษฟิสิกส์ตัวต่อตัว เพื่อช่วยเสริมจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็ง ทำให้ทำข้อสอบได้คะแนนดีและสนุกกับการเรียนฟิสิกส์มากยิ่งขึ้น