Protutor

บล็อค


FIND GOOD TUTOR

ทำความรู้จักกับการสอบ GED

ทำความรู้จักกับการสอบ GED

มีหลายคนที่ไม่รู้จักการสอบ GED เพราะนักเรียนส่วนมากมักจะใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นทั่วไปที่เข้าอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย แต่รู้หรือไม่ มีนักเรียนบางส่วนที่เลือกข้ามรุ่น ข้ามรุ่นในที่นี้หมายถึงข้ามไปเป็นจบมัธยมศึกษาปีที่6 ได้โดยแม้จะยังอายุไม่ถึง แล้วมีสิทธิสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เพราะเข้าสอบ GED ยังไงล่ะคะ เอาเป็นว่าไปทำความรู้จักกับ GED ให้มากกว่านี้กันเลยค่ะ

สอบ GED

GED คืออะไร

GED ย่อมาจาก General Educational Development คือ ระบบสอบเทียบระดับมัธยมปลายในประเทศไทย หมายความว่าผู้ที่ผ่านการสอบ GED จะมีสิทธิเทียบเท่ากับการเรียนจบม.6 รวมไปถึงมีสิทธิสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ โดยสามารถใช้ GED ยื่นเพื่อสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนานาชาติในประเทศไทยได้ เช่น วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เป็นต้น

GED สามารถใช้ยื่นคณะไหนได้บ้าง

จากมหาวิทยาลัยที่ได้กล่าวไปข้างต้นคณะที่สามารถยื่นสมัครเรียนได้แก่ มหาวิทยาลัยรัฐที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ และมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติค่ะ(ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยของแต่ละปีนั้นๆได้เลยค่ะ)

ข้อสอบ/วิชาที่ต้องเตรียมตัวสอบ GED

ข้อสอบ GED เน้นการคิดวิเคราะห์ และการนำมาประยุกต์ มากกว่าท่องจำหรือการแก้โจทย์ เป็นข้อสอบที่ออกโดย GED อเมริกา ประกอบด้วย 4 วิชา ได้แก่

ซึ่งข้อสอบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆ โดยคะแนนเต็มแต่ละวิชาคือ 200 คะแนน ถ้าหากอยากได้วุฒิ GED น้องๆต้องสอบให้ได้วิชาละ 145 คะแนนขึ้นไป ถ้าในการสอบครั้งนั้นไม่ผ่าน น้องๆจะมีสิทธิสอบซ้ำได้ 3 ครั้ง แต่ถ้าสอบไม่ผ่าน การสอบในครั้งที่ 4 จะต้องเว้นระยะไป 30 วัน

คะแนนสอบ GED สามารถเก็บไว้นานกี่ปี

คะแนนสอบของ GED จะไม่มีวันหมดอายุ เหมือนกับเกรดที่น้องๆได้รับจากการเรียนในแต่ละเทอมของโรงเรียน หลังจากที่สอบผ่านแล้ว เอกสารที่น้องๆจะได้รับได้แก่ ประกาศนียบัตรการจบการศึกษา และใบรายงานผลคะแนน

ใครที่มีสิทธิสอบ GED ได้บ้าง

วิธีการสมัครสอบ GED

น้องๆสามารถสมัครสอบที่เว็บไซต์ www.ged.com ได้เลยค่ะ โดยมี 4 ขั้นตอนหลักๆดังนี้

สิ่งที่ต้องนำเข้าห้องสอบ GED

ได้แก่พาสปอร์ตตัวจริง เนื่องจากหากน้องๆลืมนำพาสปอร์ตตัวจริงไปจะไม่สามารถเข้าสอบได้ค่ะ

การสอบ GED จะเปิดสอบช่วงไหนบ้าง

มีจัดสอบทุกวันตลอดทั้งปีในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.00 น.

ค่าสมัครสอบ GED

ค่าสมัครสอบ GED คิดเป็นรายวิชา 75 USD/วิชา คิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,400 บาท รวมค่าสมัครสอบ 4 วิชา เป็นเงิน 300 USD คิดเป็นเงินไทย 9,987.15 บาท

สถานที่สอบ/จัดสอบที่ไหน

สำหรับสนามสอบส่วนกลางมีดังนี้

น้องๆได้ทำความรู้จักกับการสอบ GED ไปแล้ว สำหรับใครที่อยากจะข้ามขั้นเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยก่อนเกณฑ์รับสมัครโดยทั่วไป พี่ๆหวังว่าบทความนี้จะทำให้น้องๆเข้าใจ และเตรียมตัวสำหรับการสอบ GED ในรอบถัดไปได้มากขึ้นนะคะ

และสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนพิเศษเพื่อสอบ GED สามารถหาติวเตอร์ได้ที่เว็บของเรา หรือกดดู ติวเตอร์สอนพิเศษ ทั้งหมดตามรายวิชาได้เลยค่ะ

ขอแค่ตั้งใจยังไงทุกความพยายามก็มีรางวัลเสมอค่ะ พี่ๆเป็นกำลังใจให้นะคะ