Protutor

บล็อค


FIND GOOD TUTOR

ครูสอนพิเศษตัวต่อตัว ช่วยให้เรียนดีขึ้นได้อย่างไร

การเรียนในห้องเป็นสิ่งที่ใช้เวลาและพลังงานในการเรียนอย่างมาก เพราะในแต่ละวันมีเนื้อหาที่ต้องเรียนและการบ้านมากมาย ผู้เรียนหลายคนอาจมีปัญหาตามบทเรียนไม่ทันเนื่องจากครูสอนค่อนข้างเร็ว หรือมีวิชาเรียนจำนวนมากจนไม่รู้ว่าจะเน้นความสำคัญกับเนื้อหาไหนดี ดังนั้นการหาติวเตอร์เพื่อสอนพิเศษตัวต่อตัว เพื่อช่วยเสริมความรู้ในการเรียนจึงเป็นสิ่งที่ช่วยได้

ครูกำลังสอนพิเศษตัวต่อตัว

เมื่อการเรียนในห้องมีเนื้อหาการเรียนจำนวนมาก และน้องๆนักเรียนยังไม่รู้ว่าจะเน้นเนื้อหาส่วนไหนเพื่อเตรียมสอบดี การหาครูเพื่อสอนพิเศษตัวต่อตัว เป็นสิ่งที่ช่วยได้อย่างมาก ดังที่เราจะเห็นได้จากเหตุผลดังต่อไปนี้

  1. ช่วยเสริมความรู้ในส่วนที่ยังอ่อนอยู่ อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าการเรียนในห้องเต็มไปด้วยเนื้อหามากมาย หากหลุดโฟกัสไปในเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งก็อาจทำให้ไม่เข้าใจบทเรียนได้ทั้งหมด การหาครูมาเพื่อสอนตัวต่อตัวจะช่วยเน้นเนื้อหาในส่วนที่ไม่เข้าใจทำให้ตามทันบทเรียนได้ดีขึ้น
  2. เน้นในส่วนที่ไม่เข้าใจเพื่อเสริมความรู้ในส่วนนี้ให้แกร่งขึ้น น้องๆหลายคนที่ไม่เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนแต่ไม่กล้ายกมือถามในห้อง สามารถสอบถามในส่วนนี้กับติวเตอร์ส่วนตัวได้โดยไม่ต้องอาย ซึ่งติวเตอร์ยินดีตอบคำถามเนื้อหาให้เป็นการส่วนตัวและให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ในการเรียนได้
  3. ช่วยทบทวนบทเรียนที่มีเป็นจำนวนมาก หากนั่งอ่านหนังสือคนเดียวอาจจะรู้สึกว่าเนื้อหาเยอะแยะ จำไม่หมด แต่หากมีติวเตอร์มา สอนพิเศษตัวต่อตัว จะทำให้รู้ว่าเนื้อหาส่วนไหนที่สำคัญ อีกทั้งติวเตอร์ยังมีเทคนิคช่วยจำ,เทคนิคทำข้อสอบ และเทคนิคในการเรียนอีกมากมายที่เป็นประโยชน์มาแนะนำด้วย
  4. สามารถวางแผนการเรียนได้ น้องๆที่กำลังวางแผนจะสอบเข้าเรียนในคณะที่ใฝ่ฝัน สามารถเตรียมแผนการเรียนเพื่อทำคะแนนสอบให้ดีเพื่อที่จะได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและคณะที่ใฝ่ฝันได้ ซึ่งการหาครูมาสอนพิเศษตัวต่อตัว เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบจะทำให้มีโอกาสมากกว่าคนอื่น เพราะเมื่อคนอื่นเริ่มอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบเราก็มีพื้นฐานความรู้ที่แน่นมากแล้ว ทำให้มีโอกาสทำคะแนนสอบได้ดีขึ้น
  5. ประหยัดค่าใช้จ่าย การไปเรียนพิเศษที่โรงเรียนสอนพิเศษมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก นอกเหนือจากค่าเรียนแล้วก็ยังรวมถึงค่าเดินทาง,ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งการ สอนพิเศษตัวต่อตัว จะประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงไปได้มาก

จะเห็นได้ว่าการ สอนพิเศษตัวต่อตัว เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและไม่ใช่เรื่องที่สิ้นเปลือง เพราะเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตในการเรียนที่คุ้มค่า