Protutor

บล็อค


FIND GOOD TUTOR

การสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

การสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ม.4 เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่เราต้องเลือกโรงเรียนเพื่อสอบเข้า บ้างก็เรียนโรงเรียนเดิมที่มีโควต้ารับนักเรียนในโรงเรียนก่อนแล้ว บ้างก็อยากย้ายไปโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงเพื่อที่จะทำให้ตัวเองไปสู่เป้าหมายคณะ และมหาวิทยาลัยในฝันได้ ซึ่งไม่ต้องบอกเลยว่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ก็ติด Top 5 ของโรงเรียนที่มีนักเรียนอยากสอบเข้ามากที่สุด น้องๆก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะ วันนี้พี่ๆเลยจะรวบรวมข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับการสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มาฝากกันค่ะ

สอบเข้าโรงเรียนมหิดล

ทำไมต้องสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

อย่างที่รู้กันว่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยตั้งอยู่ในบริเวณรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล และเป้าหมายของโรงเรียนแห่งนี้ชัดเจนตั้งแต่ก่อตั้งว่าจะสร้างนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คืออาชีพไหนที่มุ่งเน้นสายวิชาวิทยาศาสตร์ เช่นแพทย์ พยาบาล นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักสาธารณสุข วิศวกร ฯ โรงเรียนแห่งนี้ก็จะช่วยหล่อหลอมให้นักเรียนภายในโรงเรียนเดินตามฝันได้อย่างภาคภูมิใจ อีกทั้งการเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้มีการเรียนที่เรียกได้ว่ายากพอตัว บวกกับการต้องอยู่หอ อยู่ภายใต้กฎระเบียบและออกมาเรียนพิเศษข้างนอกไม่ได้จึงทำให้พวกเขาต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจมากกว่าค นทั่วไป แต่ทว่าสิ่งเหล่านี้กลับคุ้มค่าเพราะสิ่งนี้แหละที่ทำให้พวกเขาสอบเข้าคณะยอดฮิต และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้

ครูกำลังสอนพิเศษตัวต่อตัว

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีกี่สาย

ใครที่จะสอบเข้าโรงเรียนนี้ต้องรู้ก่อนเลยว่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ดังนั้น จะมีแค่สาย วิทย์-คณิต เท่านั้นไม่มีสายอื่นค่ะ

รับสมัครจำนวนกี่คนต่อปีการศึกษา

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนที่สอบเข้ายากที่สุดในประเทศเลยค่ะ อ้างอิงจากจำนวนคนสมัครในแต่ละปีมีประมาณเกือบ 2 หมื่นคน และในรอบแรกรับประมาณ 600 คน โดยจะต้องได้เปอร์เซ็นต์ไทล์ ไม่ต่ำกว่า 55 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด และการสอบรอบสองรับแค่ 240 คนเท่านั้น (เพราะมี 10 ห้อง ห้องเรียนละ 240 คน) การสอบรอบสองเป็นการสอบข้อเขียนผู้สอบผ่านรอบนี้คิดเป็นอัตราส่วนของการสอบผ่านรอบแรก 1 : 2.5 เท่านั้น เรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนที่รวบรวมหัวกะทิเน้นๆเลยก็ว่าได้ค่ะ

วันเวลาช่วงที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รับสมัครสอบ/ทำการสอบ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ส.ค. 2563 และการสอบคัดเลือกรอบแรกจะเป็นช่วง 22 พฤศจิกายน 2563 และการสอบคัดเลือกรอบสองเป็นช่วง 16 มกราคม 2564 (อ้างอิงจากประกาศรับสมัครปีการศึกษา 2564)

ขั้นตอนการสมัครสอบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

-ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนผู้สมัครที่เว็บไซต์ www.mwit.ac.th

-ขั้นตอนที่ 2 กรอกใบสมัครและหลักฐานการสมัครโดยเลือกโรงเรียนที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อ แล้วอัปโหลดไฟล์เอกสารและหลักฐานสำหรับการสมัคร ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวสวมชุดนักเรียน (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) หรือสำเนาสมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.6) ที่มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (รวม 4 ภาคเรียน) จากนั้นกดส่งใบสมัคร

-ขั้นตอนที่ 3 ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน 200 บาท ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา

-ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบคุณสมบัติ

-ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

สถานที่สอบ/จัดสอบที่ไหน

สำหรับสนามสอบส่วนกลางมี 5 แห่ง คือ

วิชาที่ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือเพื่อการสอบเข้า

การสอบคัดเลือกรอบแรกแบ่งเป็นสองช่วง คือ ช่วงเช้า และช่วงบ่ายโดย

การสอบคัดเลือกรอบสองจะสอบ 2 วัน ในวันแรกเป็นการสอบวิชาคณิตศาสตร์ และความถนัดทางการเรียน (SAT) และวันที่สองเป็นการสอบวิชาวิทยาศาสตร์

เมื่อไรที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะประกาศผล

-ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกภายในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 (อ้างอิงจากประกาศรับสมัครปีการศึกษา 2564) ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน mwit.ac.th

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกจะเรียงลำดับโดยวัดจากคะแนนรวมของ T-Score (ซึ่ง T-score คือการคำนวณคะแนนจากค่าเบี่ยงเบนทางคณิตศาสตร์ มีทศนิยมหกตำแหน่ง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดในข้อนั้นมีคนตอบถูกจำนวนมาก แล้วเราตอบไม่ถูก เราก็จะได้คะแนนข้อนั้นน้อยลง แต่ถ้าเราตอบถูกในข้อที่มีคนตอบผิดเป็นจำนวนมาก เราก็จะได้คะแนนในข้อนั้นเยอะขึ้นนั้นเอง) ของแต่ละรายวิชา จำนวน 600 คน โดยจะต้องได้เปอร์เซ็นต์ไทล์ไม่ต่ำกว่า 55 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด -ประกาศผลการคัดเลือกรอบสอง ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 2563 (อ้างอิงจากประกาศรับสมัครปีการศึกษา 2564)

ค่าเทอมเท่าไร

เป็นโรงเรียนที่ไม่มีค่าเทอม ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากนักเรียนทุกคนเป็นนักเรียนทุน ซึ่งโรงเรียนจะให้ค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น ชุดนอน เครื่องนอน ชุดอยู่หอ คอมพิวเตอร์ รวมถึงครุภัณฑ์อื่นๆที่เหมาะสมกับการเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์อีกด้วยค่ะ

พี่ๆหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆที่มีความใฝ่ฝันอยากจะสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไม่มา กก็ไม่น้อย และที่สำคัญหากเราทบทวนเนื้อหา, วางแผนการอ่านหนังสือ, มีความตั้งใจอย่างแท้จริง, พักผ่อนให้เพียงพอ, สร้างกำลังใจให้ตัวเอง, แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ, จดโน้ตเพิ่มเติมตามความเข้าใจของตัวเอง, ฝึกทำโจทย์บ่อยๆ, บำรุงสมองด้วยอาหารที่ดี ยังไงน้องๆก็จะสามารถทำข้อสอบได้อย่างแน่นอนสุดท้ายนี้พี่ๆขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนที่อยากเข้าโรงเ