รูปติวเตอร์

พี่ไอซ์

The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

HI

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ไอซ์

ชื่อ : ณภัทร กรรเจียกพงษ์ (ไอซ์)
อายุ : 28 ปี
เพศ : ชาย

👨‍🎓 ประวัติการศึกษา
📖 โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
📖 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
GPA : 3.00
- ปริญญาโท
คณะ : The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering (TGGS)
สาขา : Mechanical Engineering Simulation and Design (MES&D)
GPA : 3.50 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

👨‍🏫 ประสบการณ์สอน 9 ปี
วิชาที่ถนัดสอน : ฟิสิกส์, คณิตฯ, วิทย์ฯ, เคมี, Science และวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล
✔ สอนเป็นภาษาอังกฤษได้ตลอดการสอน

〰️〰️〰️
📝 ติวเพิ่มเกรดมัธยมต้น-มัธยมปลาย
- ฟิสิกส์, วิทย์ฯ, คณิตฯ ม.2-ม.6 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (EPLUS+) (GATE Program)
- ฟิสิกส์, วิทย์, คณิตฯ ม.4 รร.สามเสนวิทยาลัย (EP)
- ฟิสิกส์, วิทย์ฯ, เคมี, คณิตฯ ม.4-ม.6 รร.โยธินบูรณะ (EP)
- เคมี, คณิตฯ ม.4 รร.กรุงเทพคริสเตียน (EIP)
- ฟิสิกส์, วิทย์ฯ, เคมี, คณิตฯ ม.4 รร.สาธิตสวนสุนันทา (EP)
- Physics ม.4 รร.สวนกุหลาบ ธนบุรี (EP)
- คณิตฯ, วิทย์ฯ ม.3 รร.หอวัง (Gifted)
- วิทย์ฯ ม.1 รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณิตฯ ม.4 สาธิตปทุมวัน
- Physics, Math Grade7,Grade11 รร.สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS)
- Math Grade10 รร.สาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS)
- Science, คณิตฯ, วิทย์ฯ, ฟิสิกส์, เคมี ม.1-ม.4 รร.เซนต์คาเบรียล
- วิชาสามัญและวิชาช่าง ปวช.1-ปวช.3 รร.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (มจพ.)
- ฟิสิกส์,เคมี ม.4 รร.ซางตาครู้สคอนแวนท์
- Physics, Math ม.4 รร.สวนกุหลาบ นนทบุรี
- คณิตฯ ม.4 รร.เซนต์ฟรังฯ
- คณิตฯ, ฟิสิกส์, ม.1 รร.สตรีวิทยา
- Math Grade8 Anglo Singapore International School
- Math Grade7 Akademisches Gymnasium Innsbruck
- Physics Grade8 Palmerston North Girls High School
- คณิตฯ, เคมี, ฟิสิกส์ Home school

〰️〰️〰️
⭐ ติวสอบเข้า
- ปี1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปี1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปวช1 เตรียมวิศวะ รร.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (มจพ.)
- ม.4 รร.โยธินบูรณะ

〰️〰️〰️
🎓 ติวนักศึกษาปริญญาตรี
- กลศาสตร์ของแข็ง ปี3, Drawing ปี2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- General Physics ปี1 มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)
- Structural analysis, Drawing, Theory of structure ปี2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT).
- Structural analysis ปี2, Mechanics of materials ปี3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Engineering dynamics ปี2 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- Structural analysis ปี2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- Calculus1 ปี1, Thermodynamics ปี2, General Physics ปี1
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- Finite element ปี1, Structural vibration ปี1 Purdue University (ประเทศอเมริกา)
- Thermodynamics ปี1 University of Toronto (ประเทศแคนนาดา)
- Engineering statics, Engineering dynamics, Thermodynamics, Fluid mechanics, Mechanics of materials, Mechanical vibration, Heat transfer ปี2-ปี4 University of Bristol (ประเทศอังกฤษ)
- Physics ปี1 Queensland university of technology (ประเทศออสเตรเลีย)

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📐ฟิสิกส์

🧪เคมี

👨🏻‍🔬วิทยาศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖ฟิสิกส์ : มัธยมต้น - มัธยมปลาย

📖คณิตศาสตร์ : มัธยมต้น - มัธยมปลาย

📖เคมี : มัธยมต้น - มัธยมปลาย

📖วิทยาศาสตร์ : มัธยมต้น - มัธยมปลาย

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

🎓
จบการศึกษา

ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

🏫
เข้าศึกษา

ปริญญาโท
คณะThe Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering (TGGS) สาขาMechanical Engineering Simulation and Design (MES&D) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา

(อย่างต่ำครั้งละ 2 ชั่วโมง)


250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
350 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
350 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
350 บาท/ชม
300 บาท/ชม

ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง