รูปติวเตอร์

พี่นนท์

จบแล้ว

ครูพี่นนท์ สอนเต็มที่ครับ พร้อมปรึกษาตลอด

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่นนท์

ชื่อ นายปิยะวัฒน์ อุ่นเพ็ญ ชื่อเล่น นนท์

ปัจจุบันจบแล้ว (จบปี 2563)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)

==GPAX 3.81 == [เกรดเฉลี่ยสูงสุด อันดับหนึ่งของภาควิชา]

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง
เกรดเฉลี่ยสูงสุดของภาควิชา 3 ปีซ้อน (ปี2,3,4)

***ผลการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

***ด้านคณิตศาสตร์
-แคลคูลัส I,II,III A
วิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคณิต
-Probability and Statistics for Engineer A
-Electrical Mathematics (Fourier,Laplace,Signals)


***ด้านวิทยาศาสตร์
-ฟิสิกส์ I,II B+
วิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์
-Electromagnetic fields and waves A
-Circuit B+ (78.41/100)
-Engineering Mechanics (Statics,Dynamics) B+
-วิชาอื่นๆส่วนใหญ่ของสาขาวิชา
-เคมี(พื้นฐานวิศวะ) A
วิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเคมี
-Engineering Materials A
-Chemistry Lab A

-วิชาภาค เกรดต่ำสุดที่ได้ B+
-วิชาพื้นฐานวิศวกรรม เกรดต่ำสุดที่ได้ B

ประสบการณ์สอน 3 ปีเต็ม
-คณิต สอบเข้า ม.1 กรุงเทพคริสเตียน
-คณิต สอบเข้า ม.1 สาธิต
-คณิต ม.1, ม.2 เทพศิรินทร์
-คณิต ม.2 สวนกุหลาบ
-คณิต ม.3 อัสสัมชัญ บางรัก
-คณิต ฟิสิกส์ เคมี ม.4, ม.5 อัสชัมชัญ บางรัก
-ฟิสิกส์ ม.4 สาธิต มศว.
-ฟิสิกส์ ม.4,ม.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
-ฟิสิกส์ ม.5 ทวีธาภิเษก
-ฟิสิกส์ ม.4, ม.5 ศึกษานารี
-ฟิสิกส์ เคมี ม.6 สวนกุหลาบ ธนบุรี
-ฟิสิกส์ PAT2 ม.6 อัสสัมชัญ
-เคยติวน้องเข้าเตรียมอุดมศึกษา ผลคือ สอบติด

ปัจจุบันที่สอนอยู่คือ ฟิสิกส์ ม.4, ฟิสิกส์ ม.5, เคมี ม.4, เคมี ม.5, ฟิสิกส์ ม.6 (เน้น PAT2 เข้ามหาวิทยาลัย) ,คณิตศาสตร์ ม.3 (สอบเข้า), คณิตศาสตร์ ม.4, คณิตศาสตร์ ม.2

รับสอน
-คณิต ป.6 ม.ต้น ม.ปลาย
-ฟิสิกส์ ม.ปลาย (สอนบ่อยสุด)
-เคมี ม.ปลาย

เป็นนักเรียนทุนพระราชทานฯ ร.10

ผ่านการสอนมามากมายทั้งติวเพื่อน และสอนน้องในวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Calculus, ความน่าจะเป็น, สถิติ, ฟิสิกส์(ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย), วงจรไฟฟ้าสำหรับวิศวกรไฟฟ้า, เคมี(พื้นฐานวิศวกรรม ปี1), สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ,และอื่นๆ ผ่านการทำโจทย์และข้อสอบมาพอสมควร มีเทคนิคให้น้องๆเข้าใจง่าย เต็มที่กับการสอน พร้อมสอบถามได้ตลอดหลังการสอน

ติดต่อ
-0649475671
-Facebook : Physics Coaching by KruP’Non
-Line ID : anont072
ติดต่อมานะครับ 🙂✌️😊

***ขอรับรองว่าข้อมูลนี้เป็นความจริง สามารถดูรายละเอียดผู้สอนคล่าวๆ ทาง Facebook หรือสามารถขอ Transcript ผู้สอนได้ครับ

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📐ฟิสิกส์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖คณิตศาสตร์ a-level

📖คณิตศาสตร์ สอวน.

📖คณิตศาสตร์ สพฐ.

📖คณิตศาสตร์ ในห้องเรียน

📖ฟิสิกส์ ม.ปลาย

📖ฟิสิกส์ สอวน.

📖ฟิสิกส์ 9 สามัญ

📖ฟิสิกส์ pat2

📖คณิตศาสตร์ pat1

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง
3.81

🎓
จบการศึกษา

นักเรียนทุนพระราชทาน ร.10

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม

ติวเตอร์นนท์ยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง